ఈనాడు

                             


                      నాయకులు పంచేస్తున్నారు నోట్లు
                      అనామకులు  వేస్తున్నారు ఓట్లు
                      నడుమన వినాయకులు పెట్టేస్తున్నారు తూట్లు 
                      ప్రతినాయకులూ ఖర్చు చేస్తున్నారు కోట్లు 
                      సంపాదిస్తున్నారు ఎలాగైనా సీట్లు
                      ఆ సీట్ల కొరకు పడ్తారెన్నైనా అగచాట్లు
                      కష్టమంటూనే యిష్టంగా అధిరోహిస్తున్నారు సీట్లు
                      గర్వంగా,దర్పంగా పంచుతున్నారు స్వీట్లు
                      చెప్తున్నారు ముచ్చట్లు
                      కొడుతున్నారు చప్పట్లు
                      పెంచుతున్నారు రేట్లు
                      మారుతున్నాయి ఫేట్లు
                      వేస్తున్నారు రకరకాల ఫీట్లు
                      పడ్తున్నారెన్నో పాట్లు
                      పెంచుకొంటున్నారు ప్లాట్లు
                      మారుస్తున్నారు పార్టీల ప్లేట్లు
                      ప్రజానాయకులు చేసే పొరపాట్లు
                      మెల మెల్లగ మారు అలవాట్లు
                      చూడకున్నారు ప్రజల యిక్కట్లు
                      వీడకుంటిరి వారి మొండి అలవాట్లు                      
                      ఉండిపోతారు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు
                      వారి బాగులు వారు చూసుకొంటున్నారు
                      పై వారికి బ్యాగులు  సమర్పించుకొంటున్నారు


                      మహాకవి శ్రీ శ్రీ గారు  ఏనాడో సెలవిచ్చారిలా

                     "   ఎవరో వస్తారని , ఏదో చేస్తారని ,
                      ఎదురుచూసి మోసపోకుమా !
                      నిజం మఱచి నిదురపోకుమా ! "

                      ఈ కలియుగానికి కళ్ళకు కనపడే సత్యం.


                      గుర్తుంచుకొని ఆచరిస్తే మన జీవన గమనం మారినట్లే. 
                                                *******2 comments:

  1. నిజాలు చెప్పారు శర్మ గారు.

    ReplyDelete
  2. ఖనిజాల లాంటి నిజాలు .... బాగుంది

    ReplyDelete