మే డే నేడే
ఆనాడు ,
ఏ బాసవారైనా అచ్చట బానిసలే

గట్టిగా ఊపిరి పీల్చనీయకుండా
వెట్టి చాకిరీతో ఊపిరి పీల్చేవారు

కడుపు పట్టుకొని చేత్తో
కడుపుకి కట్టుకున్న పసికందులతో
పగలనక రాత్రనక
నడుం వంచి , నడిఎండలో
వెట్టి చాకిరీ చేయించేవారు
వట్టి చేతులు చూపేవారు
వారే ఆ తెలివిమీరిన తెల్లవారు ,
తెల్ల గుఱ్ఱాల తేరుపై 
ఇంద్ర పదవులను అనుభవిస్తున్నారు,
ఆ తెలివిమీరిన తెల్లవారు .   

ది కామందుల మతం , కాదు
కామందులుగా కనపడే రాబందుల మదం
ఈ కామందులనే రాబందులపై
ప్రశ్నల బాణాలు గుప్పించింది
మారుతున్న యువతరం
"   మేం మనుషులమే  , పశువులం కాదు " 
పశువులకీ ఉంది స్వేఛ్ఛ
మాకూ కావాలి స్వేఛ్ఛ
8 గంటల చాకిరే చేస్తాం
అంతకుమించి చేసేవి సమ్మెలు  
దేనికైనా ఉండాలి మితం
మితంగా ఉండటమే మా మతం
ఇదే మా అందరి సమ్మతం
చికాగో శ్రామికులు 
ఎన్నో పోరాటాలు జరిపి
కోలాటాలు మ్రోగించి ,
ప్రాణాలు పణంగా ఒడ్డారు
ఇదే ఆ డే 
ఆ డే మే డే నేడే
చికాగో కార్మికులు
చిరస్మరణీయులు  సదా .

      ******
No comments:

Post a Comment