లిఫ్ట్

http://www.siliconandhra.org/nextgen/sujanaranjani/apr13/katha-2.html

ఈ " లిఫ్ట్ " కధ ఈ మాసం ఏప్రిల్ 2013 సుజనరంజని సిలికాన్ ఆంధ్ర వెబ్ మ్యాగజైన్ లో ప్రచురించబడినది.


కథా         భారతి 
  
 లిఫ్ట్
 
రచన : శర్మ జీ ఎస్  
 
అమ్మా స్కూల్స్ రీ ఓపెనింగ్ రేపటినుంచే కదా ! బస్ ఫీజు కట్టారా లేదా ? అడిగాడు కొత్తగా హైస్కూల్ కి వెళ్ళబోతున్న సంజయ్.
సంవత్సరానికి రూ 6000 లు  బస్ ఫీజు , అందుకే  రూ 6000 లు పెడితే , మాంచి కొత్త  సైకిలు వస్తుంది . 10 త్ క్లాస్ వఱకు హాయిగా సైకిల్ మీదనే వెళ్ళవచ్చు . అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టడం దేనికని , మీ నాన్నగారికి నేనే  సలహా యిచ్చాను అన్నది పద్మ .
నాన్నగారేమన్నారు ?
ఇంకేమంటారు సరే అనక అన్నది.
ఎఫ్ఫుడు కొంటారు ?
కొన్నాళ్ళలో.
అందాకా ఎలా వెళ్ళటం ? అడిగాడు అమాయకంగా .
మీ నాన్నగారికి వీలున్నపుడు స్కూల్ దగ్గఱ డ్రాప్ చేస్తారులే అన్నది పద్మ.
వీలులేనప్పుడెలా అమ్మా ? అన్నాడు.
ఎవరినైనా  దారిన పోయేవాళ్ళని లిఫ్ట్ అడిగి వెళ్దువుగాని అన్నది .
లిఫ్టా ? నేనా ? ఆశ్ఛర్యంగా అడిగాడు.
లిఫ్టేరా , ఎవరైనా , ఎవరినైనా అడగవచ్చు . ఆసలు జీవితంలో పైకి రావాలంటే కొంతమందిని లిఫ్ట్ అడిగి తీసుకొంటే గాని పైకి రాలేము .
తప్పేమీ కాదురా , ఆది మన రైట్ రా అన్నది .
అలా లిఫ్ట్ అడగటం రైటా ! అంటే కరెక్ట్ అనేగా  అడిగాడు.
కరెక్ట్ అని , యింకా హక్కు  అని కూడా అర్ధం . నువ్వడిగేది లిఫ్ట్ గానీ గిఫ్ట్ కాదుగా , గిఫ్ట్ అడిగి తీసుకోకూడదు , లిఫ్ట్ అడిగి తీసుకోవాలి అర్ధమైందా అన్నది .
ఙ్నానోదయం అయినవాడిలా , మాఱు మాట్లాడకుండా అలాగేనమ్మా అన్నాడు.
           *         *         *                                     
కొన్నాళ్ళకి పద్మ కొత్త సైకిలు కొనిచ్చింది సంజయ్ కి .
కొత్త సైకిలు మీద రోజూ స్కూల్ కి వెళ్ళి వస్తున్నాడు. 6 త్ క్లాస్ నుంచి 7 త్ క్లాస్ కి ప్రమోట్ అయ్యాడు .
అప్పుడప్పుడు  స్కూల్ నుంచి ఆలస్యంగా యింటికి చేరుకుంటున్న సంజయ్ ని  " సంజూ , స్కూల్ 5 గంటలకే అయిపోతుందిగా ,ఆలస్యంగా వస్తున్నావ్ ? స్పెషల్ క్లాస్ లేమైనా ఉన్నాయా " అని  అడిగింది  పద్మ .
స్పెషల్ క్లాస్ లేవి లేవమ్మా ?
మఱి ?
రోజూ నేను వస్తుంటే , ఎవరో ఒకరు లిఫ్ట్ అడుగుతున్నారు . లిఫ్ట్ ఇచ్చి రావటంతో యింటికి రావటం ఆలస్యమవుతుంది అంతే అన్నాడు.
లిఫ్ట్ ఇస్తున్నావా ? ఆశ్ఛర్యంగా అడిగింది .
అవునమ్మా లిఫ్టే , నిజ్జంగా అన్నాడు.
అలా యివ్వకూడదురా తెలియని వాళ్ళకి.
అయితే తెలిసిన వాళ్ళకే యివ్వాలా ?
అసలు లిఫ్ట్ ఎవరికి యివ్వకురా ?
నువ్వేకదమ్మా చెప్పింది " గిఫ్ట్ అడిగి తీసుకోకూడదు , లిఫ్ట్ అడిగి తీసుకోవాలని .
నిజమేరా . కానీ నీది కొత్త సైకిలు కదా ! పైగా నిన్ను లిఫ్ట్ అడిగిన వాళ్ళెవరైనా , నీ వెనకేగా కూర్చునేది .
అవునమ్మా ,  లిఫ్ట్ అడిగారని వాళ్ళను ముందు కూర్చొని తొక్కమంటం బాగుండదు కదా !
 వేళ బాగుంటుందనిపించినా , అలాంటి పని మాత్రం చేయకుఎందుకంటే , హాండిల్ అప్పచెప్పావంటే , వాళ్ళు హాండిల్ చేసే విధానంవేరుగా వుంటుంది .
అదెలా ? నాలాగా తొక్కరా ? అడిగాడు  అమాయకంగా .
నీలాగానే తొక్కుతూ , వాళ్ళకు కావలసిన చోటికి నిన్ను , నీ సైకిల్ ని తీసుకు వెళ్తారు .
అయితే వెనక కూర్చోపెట్టుకుని తొక్కుంటూ వెళ్ళి లిఫ్ట్ యివ్వటమే మంచిదంటావ్ అన్నాడు.
అలా వెనక కూర్చోపెట్టుకుని వాళ్ళకు లిఫ్ట్ నువ్వివాలనుకుంటే , నిన్ను కత్తితోనో లేక పిస్తోలుతోనో బెదిరించి ఎక్కడకో తీసుకు వెళ్ళి , బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే ఎంత యిబ్బందో తెలుసా నీకు ? అసలు లిఫ్ట్ యివ్వడమే మంచిది కాదురా .
నువ్వు చెప్పింది నిజమే కావచ్చు , మఱి యిన్నాళ్ళు నేను చాలామందిని ముఖ పరిచయం కూడా లేని వాళ్ళని లిఫ్ట్ అడిగి తీసు కొన్నాకదా ! పైగా ఎన్నో మార్లు బైకుల మీద , స్కూటర్ల మీద  కూడా వెళ్ళాను కదా ,  మనం అనుకుంటున్నట్లు వాళ్ళు అనుకుంటే , నేనెలాస్కూల్ కి వెళ్ళగలిగే వాడిని ?  ఎంత యిబ్బంది పడేవాడినో  కదా  అన్నాడు .
 మనం  మంచివాళ్ళం కదా ! అందుకే లిఫ్ట్ యిచ్చారు నీకు . మనల్ని లిఫ్ట్ అడిగినవాళ్ళెటువంటివాళ్ళో మనకు తెలియదుగా .
అందుకే మన జాగ్రత్తలో మనం వుండటం ఎప్పుడూ మంచిదిరా .  కనుక నువ్వు  క్షణం నుంచి ఎవరికీ లిఫ్త్ యివ్వద్దు అని ఖచ్చితంగాచెప్పేసింది.
మనకో నీతి , పరాయివారికో నీతా ? అన్నాడు .
అదేం లేదురా . అవసరాన్ని బట్టి మనకనుగుణంగా వాటిని వాడుకొంటాం అంతే అని బదులిచ్చింది .
తన పర భేదం అంటే యిదేనా అమ్మా ? అడిగాడు సందేహ నివృత్తి చేసుకోవాలని .
యిదేరా కన్నా , మా బంగారు నాయన , మా బాగా అర్ధం చేసుకొన్నావు  అన్నది .
తన పర భేదం అంటే మాష్టారు గారు యిలా చెప్పలేదే అన్నాడు అమాయకంగా .
మాష్టారు గారు చెప్పేవి వినాల్సిందే , పరీక్షలలో చక్కగా వ్రాయాల్సిందే . అప్పుడే నువ్వు పాస్  అవుతావు . సర్టిఫికెట్ కూడా యిస్తారు .జీవితానికి సంబంధించిన చదువులు తల్లితండ్రులు నేర్పుతారు , విఙ్నానానికి సంబంధించిన చదువులు గురువులు నేర్పుతారు . నేచెప్తున్నవి , నీ భవిష్యత్తుకి చాలా ఉపయోగపడ్తాయి ( గుర్తుంచుకోరా అన్న లెవల్లో )అన్నది .
అందుకే గాబోలు , తల్లితంద్రులను గురువుతో సమానమంటుంటారు అనుకుంటూ " అలాగే నమ్మా " అన్నాడు .
                                    *            *     మా     *    ప్తం      *
 

 

No comments:

Post a Comment