ఆరో ప్రాణం


              ఆరో ప్రాణం

                                                  కవితా రచన : శర్మ జీ ఎస్

నేను ( స్వార్ధం ) లేక నువ్వు లేవు ,
నువ్వు లేక నేనూ లేను ,
నువ్వూ , నేనూ లేకుంటే గమనమే లేదు .

నీ చెంతన ఆకారం ఉంది ,
నా పంచన ఆధారం ఉంది అందుకే ,
నీ సహకారం నాక్కావాలి .

ఈ కలియుగం  గ్జరీల  నిలయమంట ,
నన్ను చేర్చుకొంటే  ఫోర్జరీల  పంటంట , 
అనంతమైన సిరులు అందుకోవచ్చంట . 

చేయీ చేయీ కలిపితే చప్పట్లు ,
నువ్వూ , నేనూ కలిస్తే ,
తొలగిపోవు నీ యిక్కట్లు .

నేను లేని నీకు అత్తెసరు మార్కులే ,
నాతో చేతులు కలిపావంటే ,
నూటికి నూరు మార్కులు నీకే . పిలువకు , అలా వెంటబడి పిలువకు ,
రాకు నా దరిదాపులకు రాకు , 
నువ్వంటే , నాకెంతో చిరాకు , 
లేనిపోని అనుమానాలని , అపార్ధాలని ,
చెంత చేరనీయను ,
నా మానాన నన్ను బ్రతకనీ ,
పో , వెళ్ళిపో , 
మళ్ళీ రాకుండా ,
శాశ్వతంగా దూరంగా వెళ్ళిపో  ,
ఈ పంచప్రాణాలతోనే సతమతమవుతున్నా, 
ఇక నీ ఆరో ప్రాణం చేరితే నే ఖతమైపోతా .


      *****


  

1 comment:

  1. అన్నీ నీకే నువ్వే అని చివరిలో ఖతమైపోతే ఎలాగండి :-)

    ReplyDelete