స్వగతమా స్వాగతం


                                                                                స్వగతమా స్వాగతం

                                                                                                                             కవితా రచన : శర్మ జీ ఎస్                                                                                                                                                                                                  

ఆనాడు  బాడీ  , లంగా వేశాను  ,
ఎందరో చూశారు ,
కుయ్ కయ్ మని అనలేదు .

ఏవో చెప్పలేని సొగసులు ,
ఎదురు తిరిగి ,
ఎదనే తలుపు తడుతుంటే ,
అమ్మేమో పవిటేసి ఆపెసింది ,
ఏమిటమ్మా అంటేను ,
చెప్పకుండ వెళ్ళింది .

పరికిణీ , పవిటలు వేసుకొంటుంటే ,
ఎందరెందరో చూశారు ,
గుసగుసలాడారు ,
గునగున గొణిగారు ,
సొంపుల పెంపుదల ఆగక ,
వంపుల కొనలతో ,
పమిటనే నెట్టేస్తుంటే ,
అమ్మేమో ఆగని ఆ వంపుల్ని ,
ఆరుగజాల చీరతో బంధించింది  ,
ఏమిటమ్మా అంటేను  ,
వయసు వచ్చిందే అన్నది  .

ఆ చీరకొంగు నన్ను వేధిస్తుంటే  ,
అమ్మకు తెలియచేశాను  ,
అమ్మేమో ఇంకొక కొంగుకు ముడివేసింది ,
ఏమిటమ్మ అంటేను ,
సార్ధకతే నా చిట్టితల్లి అన్నది  .

                            *****

2 comments:

  1. అమ్మాయికి వయసు రావడం మీద ఇంత మంచి కవిత ఇంతవరకు చదవలేదు!

    ReplyDelete
    Replies
    1. మీ స్పందనకు కృతజ్ఞతలు .

      Delete