ఆడ సివంగులు                                                                               
                                                      ( ఈ పై ఛాయాచిత్రకారుడు ఎవరో తెలియలేదు , వారికి నా కృతజ్నతలు )
                                                                                                                                                                                                                                             కవితా రచన : శర్మ జీ ఎస్
కౄరమృగాలను ,
చూడాలని వీక్షకులు ,
చూపించాలని పర్యవేక్షకులు ,
ఉబలాటపడిన వేళ ,
తరలివెళ్ళారు  ఓ సమూహంగా ,
వెదకబోతున్న తీగ కాలికే తగిలినట్లు ,
             ఆడ , సివంగులు  , ఆడాడ వున్నాయి ,                
కళ్ళ ముందే ప్రత్యక్షమైనాయి ,
ఓ వైపు సంతసం ,
మరో వైపు భయం ,
లోన ప్రాణాలు పై పైకి పోబోతుండె ,

సివంగులకు చిత్రంగా తోచె ,
బోనులో ఉండాల్సింది మేం కదా !
మమ్మల్ని బయటనే ఉంచి ,
మీరెందుకు లోపలుండి పోయారు ,
మా స్థానమే మాకు ఆస్థానం ,
దయ యుంచి కొంచెమైనా చోటివ్వండి ,
మేం లోనకు అడుగెడతాం ,
ఆ పై  మీరు బయటకు వెళ్దురు ,

( ఎంతకీ బదులీయని వాళ్ళను చూసి )

  పోనీ బైటకు వెళ్ళదలచుకోకుంటే , 
 ఇటనే మాతోనే ఉండిపోండి 
 మాకే అభ్యంతరం లేదంటూ ,
నలువైపులా చుట్టుముట్టాయి ,

వీక్షకులే ప్రేక్షకులైనవేళ  ,
నలుగుతున్న నవనాడులు  ,
బయటకు రాలేక  పోతున్నాయాయె ,
భయాందోళనల నడుమ కొంతమంది ,
ఆశ్ఛర్యాల నడుమ ఇంకొంతమంది ,
ఊగిసలాడుతున్న ఊపిరితో మరికొంతమంది ,
ఆ బోనులో బందీలైపోయారు

వేచి చూసిన ఆ సివంగులు  ,
తాడో , పేడో తేల్చుకుంటామన్నట్లు ,
అటనే అటు , ఇటు తారట్లాడుతున్నాయ్ .

   ******** 

7 comments:

 1. I heard about these kind of parks. I hope this is o e of that.... Good one...

  ReplyDelete
 2. I heard about these kind of parks. I hope this is o e of that.... Good one...

  ReplyDelete
  Replies
  1. నాకు మాత్రం వింతగా తోచింది .

   Delete
 3. ఇదేం ఆటో కాని చదువుతుంటేనే ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది.

  ReplyDelete
  Replies
  1. నాకు మాత్రం వింతగా తోచింది .

   Delete