ఆధార్ / నిరాధార్

                                                                                                                             కవితా రచన : శర్మ జీ ఎస్
                                                               
                                                                           

ఆత్మకి ఆకారం అత్యవసరం ,
ఆకారం లేనిదే సంచరించలేదు .
జీవికి ఆకారం ఉంది ,
ఆహారం తీసుకోనిదే జీవించలేదు .

ఆకారం ఏదైనా ఓ శరీరమే ,
ఆ శరీరం ఆ అలవాట్లకి బానిసై ,
వే కావాలంటూ మారాం చేస్తుంటుంది ,

ఏ ప్రాణికైనా ,
పంచభూతాల సహకారంతో  ఆకారం ,
ఆ ఆకారం పంచేంద్రియాలతో సావాసం .

ఆ పంచేంద్రియాలు ఏ ఆకారం లేని ,
మనసు స్వాధీనమై పరాధీనం .

 ఆకారం లేని మృత్యువు 
ఆకారం వున్నవాటికి ఆధారం వున్నా ,
అమాంతంగా మింగేస్తుంది .

  *****

2 comments:

  1. అంతా భ్రాంతియేనా? జీవితానా వెలుగింతేనా?ఆశా నిరాశేనా? మిగిలేది చింతేనా?

    ReplyDelete
    Replies
    1. అంతా , ఇంతే , చింతే గదండి .

      Delete