పండుగలు

                                                                                                                   వచన కవితా రచన : శర్మ జీ ఎస్ 

        
కడుపేదల కడుపు నిండాలని ,
కలకాలం ఈ పండుగలుండాలని ,
అల కాలంలో ఆలోచించి ఆదేశించారు ,
ఆనాటి కృతయుగ మహా(పు)రుషులు ,
ఆ ఆదేశాలను శాసనాలుగా  చేసేశారు  .

లేనివాడు ,
నిన్నటికంటే నేడు ,
ఈ పండుగల పేరుతో ,
కడుపు నిండుగ భోజనం చేస్తున్నాడు .

ఉన్నవాడు ,
ఇంతకుముందూ కంటే , 
ఇంకొంచెం ఘనంగా ,
ఈ పండుగలనన్నిటినీ జరుపుకొంటూ ,
తన(దైన) గొప్పని ప్రదర్శిస్తున్నాడు .

మధ్య తరగతివాడు ,
లేనివాడితో పోల్చుకోలేక ,
ఉన్నవాడి స్థాయిని అందుకోలేక ,
అప్పుల తిప్పలతో , అటు, యిటు
అయి సతమతమవుతున్నాడు . 

రాజకీయ నాయకులు ,
ఈ పండుగలను , 
తమకనుగుణంగా ,
తమ బలప్రదర్శనకు ,
అవకాశంగా మలుచుకొంటున్నారు ,
ఆ బలప్రదర్శనలు , 
అనామకుల కడుపు నింపుతూ ,
మందుల విందుల చిందులతో ,
కాపురాలను కూల్చేస్తున్నాయి .

*******


6 comments:

 1. So true!! Chaala correct ga chepparu.....

  ReplyDelete
 2. మందుల విందుల చిందులతో ,
  కాపురాలను కూల్చేస్తున్నాయి .
  correct

  ReplyDelete
 3. అన్నీ నగ్న సత్యాలే

  ReplyDelete