అంతర్జాలం


                                                                                                                                        రచన : శర్మ జీ ఎస్

పెద్దలు చెప్ప(లే )నివి , చెప్పకూడనివివి , అతి సులువుగా చెప్పేస్తుంది , సారీ చూపించేస్తుంది . మాటవరుసకు వయసు పద్దెనిమిదా ? అడుగుతుందే గాని  , పద్దెనిమిది అనగానే , పద పదమంటూ పరుగులు తీయిస్తుంది . ఉరకలు వేయిస్తుంది , నురగలు కక్కిస్తుంది . మంచి , చెడుల రెంటినీ , సమంగా చూపిస్తుంది , అందుకొనే వాళ్ళ మానసిక ఔన్నత్యాన్ని బట్టే అంటుంది . పెడత్రోవలో పడితే దాని తప్పు కాదు సరి కదా !  , దారి చూపే మార్గదర్శ
కుడు కాన రాడు , ఆదుకొనే నాధుడు ఉండనే ఉండడు .

అటువంటప్పుడు దానిని చూడటమే ఎందుకు ? అన్న సందేహం కలగవచ్చు . ఆ సందేహ నివృత్తే ఈ దిగువ యిస్తున్నా . 

ఇలా చూపించటం తప్పు కాదా అనిపించవచ్చు . తప్పు కానే కాదు ఎలా చూసినా .

కొద్ది కాలం జీవించే మనం , మన పసిపిల్లల అన్నప్రాసన సమయంలో  , కత్తి , కలం , వెండిగిన్నెలో కొంచెం పాయసం  , బంగారం , పుస్తకం , ధనం లాంటివన్నీ అక్కడ వుంచుతాం . మన పిల్లవాడు పారాడుకొంటూ వెళ్ళి ఏది ముట్టుకుంటే అందులో ( వాడి భవిష్యత్తులో ) ప్రావీణ్యత సంపాదించుకొంటాడన్న భావనతో అలా అన్నీ అక్కడ ఏర్పరుస్తాము .

మనకు తెలుసు కత్తి ముట్టుకొంటే హంతకుడని , కలం ముట్టుకుంటే కవి అని , వెండిగిన్నె ముట్టుకొంటే గొప్ప తిండిబోతు అని , బంగారం ముట్టుకొంటే ఐశ్వర్యవంతుడని , ధనం ముట్టుకొంటే ఆ ధనం మీద వ్యామోహితుడని , ధనాన్ని బాగా కూడబెడ్తాడని , ధనలక్ష్మిని తనింట్లోనే వుండిపొమ్మంటాడని , ధనదాసుడైన అతనిని , ధనబాసుగా భావిస్తారని , ఇలా రకరకాలుగా భావిస్తూ అవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తాం .

అభం , శుభం తెలియని పసిపాపల ముందు ఇలా ఏర్పరచటం వాస్తవానికి యిలా చేయటం తప్పుకదా ! 

ఆ పసిపాపలకేమి తెలుసు ఏది ఏమిటి ? ఎలా దాని ప్రభావం వాళ్ళ మీద చూపిస్తుందని . ఆ పసిపాపలు ఏది కనపడినా తీసుకొంటుంటారు , ఆ వెంటనే నోట్లో పెట్టేసుకొంటారు . ఇది తెలిసిన పెద్దలమైన మనమే ( అలా ఏర్పాటు చేయటం తప్పని తెలిసినా )  తెలియని వాళ్ళలా అలా అక్కడ పెట్టి అత్యంతుత్సాహంతో కళ్ళప్పగించి చూస్తుంటాము కదా !

కలకాల శక్తి కూడా యిలాగే ఈ జీవరాసుల ముందు మంచి చెడు గుణాలను వదలి , ఏది ఏ జీవరాసి తీసుకొని ఎలా
తన జీవనాన్ని గడుపుతుందో  వాటి ఆలోచనాసరళికే వదిలేస్తుంది .

ఈ స్థితిలో "   బుధ్ధిః కర్మానుసారిణి "   అన్నది వర్తించుకోవచ్చు .

అలాగే ఈ అంతర్జాలం కూడా ఆ కలకాల శక్తిలా ఇలా మంచీ చెడులను మన ముందుంచుతున్నది . కనుక తప్పు కాదని ఒప్పుకొందాం సరేనా మరి .


                                                                       ************
  

2 comments:

  1. నిప్పు తెలిసి ముట్టుకున్నా, తెలియక ముట్టుకున్నా కాలుతుంది అది దాని ధర్మం.

    ReplyDelete
    Replies
    1. అలాగని ముట్టుకోకుండా ఉండటం సాధ్యం కాదు కదా!

      Delete