ప్రియ పాఠకులకు ,

శుభోదయం .

నా హాస్య కధ " దొరకునా యిటువంటి సేవ " కందిరీగ.కం కధల పోటీలో ప్రచురించబడినది .
కధ కొఱకు ఈ క్రింద లింకును క్లిక్ చేయండి .

http://kandireega.com/telugu-stories-by-g-s-sharma-8022

No comments:

Post a Comment