(ని)దర్శనం


                                                                                                                                      రచన : శర్మ జీ ఎస్నా(యకుల)కు రెండే రెండట ,
మొదటిది సీటట , దానికే ఓట్లట ,
ఏం చేయటానికైనా వెనుకాడరట .

నా(యకుల)కు పార్టీ ముఖ్యంకాదంటారు ,
అధికారమే ముఖ్యమంటూనే 
అదీ ప్రజాసేవకంటారు .

ఎజెండాలేమిటంటే ,
ఏ జెండా ఐనా ఫరవాలేదంటారు  ,
లెజెండునయితే చాలంటారు .

ఆ సీటు కొఱకు ,
ఏ గడియైనా తడతానంటారు ,
ఏ చర్యకైనా వెనకాడనంటారు .

ప్రజలకు దగ్గరయ్యేటందుకు ,
ప్రజాసేవ చేసేటందుకు ,
ఇదొక్కటే అనువైన మార్గమంటారు .

జయంతి , వర్ధంతులకు కనపడ్తారు ,
దండలు వేస్తారు , ఫొటోలకు పోజులిస్తారు ,
చప్పట్లు కొట్టించుకొంటారు .

నేటి బాలలని రేపటి పౌరులుగా చాటేస్తారు ,
తమకే తప్పక ఓట్లెయ్యాలని వాటేసుకొంటారు ,

ఈ ఎన్నికల ప్రచారంలోనే వారి మహద్దర్శనం ,
ఆ పై కానరారు అదే వారి రాజకీయాలకు నిదర్శనం .

******

No comments:

Post a Comment