ధనం , ఇంధనం , సాధనం


                                                                                                                                      రచన : శర్మ జీ ఎస్ 

ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వస్తుందని తెలిసిన నాటి నుంచి  ప్రతి రోజు బుల్లితెరలో  నిత్యం నల్లధనాన్ని పట్టుకుంటున్న వివరాలన్నీ పోలీస్ అధికారులు , ఎన్నికల అధికారులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తెలియచేస్తుంటే , అన్నీ ప్రత్యక్షంగా చూస్తూనే వున్నాము , వింటూనే వున్నాము , పత్రికలలో నిత్యం చదువుతూనే వున్నాము .

అంతగా పట్టుబడ్తున్న ఆ నల్లధనం యిప్పటికి 6.48 కోట్ల వఱకు చేరిందని , మఱల ప్రభుత్వానికే చేరిపోతుందని వింటున్నాము . 

వాస్తవంగా ఆ నల్లధనం అక్రమంగా నాయకులు ఓటర్లకు లంచం రూపంలో ముట్టజెప్పదలచుకొన్నదే గదా!  

మన ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కనీస అవసరాలు కూడా లేని పరిస్థితులలో అట్టడుగున జీవిస్తున్న కోట్ల మంది ప్రజలను , పల్లెలను నిత్యం ప్రముఖ పత్రికలలో చిత్రాలతో చూస్తూ చదువ్తున్నాము  , బుల్లితెరలలో దృశ్యాలతో సహా చూస్తున్నాము కూడా చూస్తున్నాము , వింటున్నాము .

అలాంటి ఆ ధనాన్ని మఱల ప్రభుత్వానికి చేర్చి గమ్ముగా కూర్చొనే కంటే , ఆ నల్లధనాన్ని యిలాంటి వాటికి ప్రభుత్వాధికారుల పర్యవేక్షణలో వాటి బాగోగులకు వినియోగించటం అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరం .

ఆ నల్లధనాన్నిలా సద్వినియోగం చేస్తే , భవిష్యత్తు ఎన్నికలలో ఎవ్వరూ ఓటరల్ ధనాన్ని పంచాలనుకోరు . ఎందుకంటే , వాళ్ళ నల్లధనం వాళ్ళ పేర్లతో ( కనీసం ) వినియోగం కావటం లేదు కదా! .

ధనం సమాజ శ్రేయస్సుకి ఉపయోగపడినప్పుడు అది ఇంధనమౌతుంది , సాధనమౌతుంది .

గమనిక : ఈ వ్యాసాన్ని ఏప్రియల్ 4 వ తారీఖున ఈనాడు తెలుగు దినపత్రికకు పంపగా వారు ప్రచురించలేదు . అందువలన ఈ వ్యాసాన్ని నా బ్లాగులో ప్రచురించటమైనది . 

                                                                                                            ******* 

No comments:

Post a Comment