అవకాశాన్ని అందుకోండి

                                                                                                                       సేకరణ : శర్మ జి ఎస్ 
           

సోదర సోదరీ మణుల్లారా ,

ఓ నాడు అదే మేము చదుకునే రోజుల్లో చదువుకునేటందులకు ఆర్ధిక స్థోమత లేని కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఆర్ధిక సాయం అందించేది స్కాలర్షిప్ రూపంలో . అందులో కుల, మత ప్రాధాన్యమేమీ లేకుండా విద్యార్ధికి చదువులో వున్న ప్రతిభని బట్టి , ఆ విద్యార్ధి చదువులో ప్రగతి పధంలో దూసుకు వెళ్ళాలన్న సదుద్దేశ్యంతో యిచ్చేవారు .

ఈ రోజుల్లో ప్రభుత్వమే కాకుండా కొన్ని కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలు కూడా ప్రత్యేకంగా ఈ మార్గాన్నే ఎంచుకొని ఎంతో మంది చదువుకోవాలనుకొనే విద్యార్ధులకు ఈ ధన సదుపాయం ఏర్పరిచారు .

ఈ అవసరము వున్న వాళ్ళు , ఈ అవకాశం వినియోగించుకొని సద్వినియోగ పరచుకొనవలసినది . 

ఈ అవసరము వున్న వాళ్ళకు తెలియపరచి మీకు చేతనయినంత సాయం మీ తోటి వారికి అందించవలసినది .

             
                                                                       *******************


No comments:

Post a Comment