ఒక్కటే ఒక్కటి


ఒక్కటే ఒక్కటి  

                                                                                                                      రచన : శర్మ జి ఎస్ 

భావం ముందు  ,
భాష తర్వాత .

భావం ఒక్కటే 
భాషలెన్నో 

విత్తు ఒక్కటే 
కాయలెన్నో 

ఒక్కటే ఎన్నిగా మారినా 
మూలమొక్కటే 

ఎన్నోగా కనపడుతున్న దానికి
పునాది ఒక్కటే 

జీవాత్మ లెన్నున్నా  ఆ 
పరమాత్మ ఒక్కడే  కదా !

    ***********

2 comments: 1. ఒక్కటి యొక్కటి యొకటే
  పెక్కు విధంబుల జిలేబి పేర్మిని గనెనూ
  చిక్కుముడి విప్పగ తెలియు
  నక్కిన సూక్ష్మముగ విభుడనంతుడు రమణీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete