కోమలి


కోమలి
                                                                                                                                రచన : శర్మ జి ఎస్
                              
ఆ అధరం
అతి మధురం


ఆ గలగల నవ్వులు
కిలకిలారావాలు


అవి కన్నులా ! కావు,
పద్మపత్రాలు

ఆ వాలుజడ 
మెలికల త్రాచుపాము


ఆ యమ నడక
హంస గమనం


ఆ అవయవాల సొంపులు
చిక్కని పాల పొంగులు

ఆ అన్నులమిన్న అందాలు
మరులుగొల్పు సుగంధాలు


    *****

2 comments:

 1. ఆమె అతిసౌందర్యవంతురాలు ☺

  ReplyDelete


 2. ఆమె యతి సుందరియటా !
  యేమే ప్రియమణి యటంచు యేకట గానన్
  భామా కలాపముల తా
  నో మారైనను గనంగ నోర్మియు గనదే :)

  జిలేబి

  ReplyDelete