నా కథ " సరదాల సంక్రాంతి " ( హాస్యకధ ) సృజన డిసెంబర్ మాసపత్రికలో ప్రచురించబడినది . ఆ కధ కొఱకు ఈ క్రింది లింకుని క్లిక్ చేయండి .

srujanapatrika.blogspot.in