దశల దిశలు


అకారానికి నాలుగు దశలు ఏర్పడతాయి ,

బాల్యం , యౌవనం , కౌమారం , వార్ధక్యం ,

బాల్యం లో తనకేం కావాలో తెలియకపోవటం వలన చుట్టు ప్రక్కల వాళ్ళందరి నడవడి ప్రభావం పడి ,
తనకు తెలియకుండానే గడిచిపోతుంది .

ఇక యౌవనం , ఈ దశలో అవయవాలు పెరుగుతూ , వాటికి కొన్ని అవసరాలుంటాయని , అవి తీర్చు
కోమని , తొందర చేస్తుంటాయి . ఈ తొందరలో దాదాపుగా పధ్ధతిగా ( నిజంగా తనకు భవిష్యత్తులో ) ఏం
కావలసి వస్తుందో తెలియనీయకుండా తొందర చేసి భవిష్యత్తుని అంధకారమయం చేస్తుంటుంది .  ఈ
దశలోనే ఈ దశలను అనుభవించిన వాళ్ళు , వాళ్ళ అనుభవాన్ని దృష్టిలో వుంచుకొని , కనీసం మిగిలిన
( తన ) వాళ్ళ జీవితాలు అలా కాకుండా ఉండాలని యోచించి ఆ యౌవ్వనులకు , వివాహాలు చేస్తుంటారు .
కొంతమంది వింటారు , ఇంకొంతమంది వినకుండా , మా జీవితం మాది , మాకు తెలుసు , ఎలా జీవిం
చాలో , ఎటువంటి వారిని నా సహచరులుగా ఎంచుకోవాలో అని ఆ దిశగా నడుచుకొంటుంటారు .

మూడవది కౌమారం : ఈ దశలో తాము వయసులో చేసిన పొరపాట్ల వల్లనో , లేక ఆ అలవాట్ల వల్లనో ,
తమకు కలిగిన సంతతిని అలా పెంచకుండా సక్రమంగా పెంచాలని ( తాము సరిగా పెరిగుంటే ఇలా ఆలో
చించటం సబబే . తాము అల్లర చిల్లరగా పెరిగున్నా , తమ పిల్లల భవిష్యత్తైనా చక్కగా ఉండాలన్న సదు
ద్దేశం కూడా  ఒక కారణం కావచ్చు ) ఎక్కువగా వెంటపడ్తుంటారు . తమ ఆనందాలను అనుభవించటా
నికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు .

నాల్గవది వార్ధక్యం : పై మూడు దశలలో అనుభవించిన తదుపరి లభించే దశ ఇది . ఇక్కడ చాలావరకు
తమ వారసులను సరైన మార్గంలో వాళ్ళ జీవనం సాగించాలని , వాళ్ళను తమ అనుభవాలతో ప్రభావితం
చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ , ఆఖరి పయనం కొరకు నిరీక్షిస్తుంటారు .


        **************
నా న్యూ నుడులు - 13

                                                                                                                                    రచన : శర్మ జీ ఎస్1.  మంచాలలో రక్తి  ,
    లంచాలతో విరక్తి .


2.  పాటలు పాడగలం 
   పాట్లు మాత్రంపడలేం

3. పదవి కొఱకు నాయకులు ,
 అరాచకాలను సృష్టిస్తారు .

4.  పెదవి కొఱకు  కాముకులు ,
     అత్యాచారాలకు ఒడిగడతారు .

5.  ఎదుటివాడు చేస్తే అది తప్పు ,
    అదే మనం చేస్తే గొప్ప ఒప్పు .

6.  ఆడవాళ్ళకు ఆభరణాలు అందం
        ఆడవాళ్ళకు ఆ భరణమూ ఆనందమే .

7.  స్వార్ధంతో సమస్యలు ఉత్పన్నమౌతాయి
      అర్ధం చేసుకొంటే దూరంగా పారిపోతాయి .

8.  ఆ వినాయకుడిని ఏమైనా , ఎన్నైనా అడగొచ్చు
       ఈ నాయకుడిని ఏలాగైనా , ఎప్పుడైనా కడగొచ్చు. 

9.  సహజంగా  చెప్పిందే  చెప్పటాన్ని నస అంటారు
పదే పదే అదే విషయాన్ని పదుగురితో చెప్పటాన్ని 
ఈనాటి పనసగా పేరుగాంచింది .


10. తన ప్రాణ రక్షణ కొఱకు ఎదుటి  జీవిని చంపటం తప్పు కాదట ,
    మానవులు తప్ప మరే జీవులైనా దీన్ని పాటిస్తే పేద్ద తప్పట ,
అదే అసలు సిసలు ధర్మమట

*******

తెలుసుకో - మసులుకో

                                                                                                                                              శర్మ జీ ఎస్


ఇల్లలకగానే పండుగ కాదు

తాళి కట్టగానే శోభనం కాదు

రోగం అప్పటికప్పుడు రాదు

వచ్చినా  , వెంటనే తగ్గిపోదు

స్థలం కొనగానే విలువ పెరగదు

నారు వేయగానే పంట పండదు

ఇల్లు కట్టి చూడు , పెళ్ళి చేసి చూడు

ఆలోచన రాగానే ఆచరణకు నోచుకోదు

ఎసరు పెట్టగానే అన్నం తయారు కాదు

ప్రేమించగానే పెళ్ళాము కాదు , మొగుడు కాడు

కడుపుతో వుండగానే పిల్లలను ప్రసవించలేరు

బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయగానే వడ్డీ కలవదు


ఇలాంటి వాటన్నిటి వెనుక మనకు కనపడకుండా ఒకటి దాగి వున్నది .
అదే కాలం .

ఇవన్నీ అందరకీ తెలిసినవే అయినా , వాటిలోని అంతత్రార్ధం తెలుసుకోకుండా ఫలితాల కొఱకు ఎదురు చూడటం . అవి అందనప్పుడు నిరాశ చెందటం పరిపాటి అయిపోయింది . అప్పుడు కాలాన్ని నిందించటం సర్వ సాధారణమై పోయింది .

అసలు ఈ ప్రపంచంలో మానవ మనుగడకు మూలాధారమైనది కాఇలం అని తెలుసుకొంటే సమస్యలు సమస్యలుగా కనపడవు . వెఱపు లేకుండా ఆనందంగా జీవించే అవకాశాలు అధికంగా లభ్యమౌతాయి .

                                                                    ********