అటు ఏడు ఇటు ఏడు

                                                                                                                                 రచన : శర్మ జీ ఎస్ 

పెళ్ళిళ్ళు చేయటానికి అటు ఏడు తరాలు , ఇటు ఏడు తరాలు చూసేవాళ్ళు మా పెద్దవాళ్ళు . ఇపుడేమిటి , ఇలా చూస్తున్నారు , అలా  చేసేసుకుంటున్నారు అని మా బామ్మ అంటుండేది . ఆ మాట వినగానే నాకు ఆశ్ఛర్యం అనిపించింది .

"   అదేమిటి బామ్మా ? అలా అంటావేమిటి ? ఏం చూసేవాళ్ళేంటి ? "   అడిగాను .

"   ఔనురా  "   పెళ్ళి అంటే నూరేళ్ళ పంట "   అని ఓ మహా కవి అని ఎలుగెత్తి పాడించాడు . వినలేదా ? "

"  విన్నాను బామ్మా ? చాలా విన సొంపుగా వుంది . పెళ్ళి జరిగే విధానాన్ని చక్కగా తెలియజేశారు .వినసొంపుగా వుండాలంటే ఏ మాటైనా సంగీతపరంగా రాగయుక్తంగా ఆలాపిస్తే బాగానే వుంటుంది . "

"   ఇప్పుడు మనకు కావలసింది అది కాదు . పెళ్ళి అంటే నూరేళ్ళ పంట అంటే ఏమిటి ? అని . "

"   నువ్వు చెప్పు బామ్మా , నేను వింటాను . తెలుసుకోవాలనిచాలా కుతూహలంగా వున్నది . "

"   పెళ్ళి చేసేటప్పుడు గాని / చేసుకొనేటప్పుడు గాని / చేయవలసివచ్చినప్పుడు గాని చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు చూడవలసి వున్నది . దాని మీదే భవిష్యత్తు బంగారుబాట అయ్యే అవకాశం వుంటుందిరా . 

పెళ్ళికూతురి వైపు వాళ్ళు పరిశీలించాల్సినవి .
1 . వాళ్ళ వంశం వాళ్ళకు ఆడవాళ్ళను గౌరవించే అలవాటు వున్నదా ?
2 . వాళ్ళ వంశంలోని మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళకంటే ముందే టపా కట్టేస్తారా ? అప్పుడు ఆ యింటి భారం ఈ అమ్మాయిమీద పడ్తుంది కనుక .
3 . వాళ్ళకు వంశాభివృధ్ధి తప్ప ఆరోగ్యవృధ్ధి చూసుకొనే అలవాట్లు ఉన్నాయా ? లేదా ?
4 . వాళ్ళు వాళ్ళ యింటికి సంబంధం కలుపుకొని తెచ్చుకుంటున్న అమ్మాయిని చాకిరీ తగ్గించి సుఖపెడ్తారా ? లేదా ?
5 . వాళ్ళు మనమ్మాయి చేత ఉద్యోగం చేయించి డబ్బులు కూడబెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా ?
6 . వాళ్ళు అవసరాలకు ఖర్చు పెడ్తారా , లేక ఎందుకులే అని వదిలేస్తారా ?

పెళ్ళికొడుకు వైపు వాళ్ళు పరిశీలించాల్సినవి .
1 . ఆ కోడలుగా అడుగిడబోయే అమ్మాయి గుణ గణాలే వాళ్ళ వంశ వారసులకు ప్రధానమైన విషయం గనుక              పరిశిలించాల్సిందే .అవే ముందు తరాల వారసులకు వారసత్వమౌతూ కొనసాగుతాయి .
2 . ఆ అమ్మాయి పెద్దలను గౌరవిస్తుందా ? లేక మొగుడిని మాత్రమే గౌరవిస్తుందా ?
3 . ఆ అమ్మాయి చదివిన చదువు తన సంసారాన్ని ( అవసరమైతే ) సరిదిద్దుకోగలదా ?
4 . ఆ అమ్మాయికి తన స్వేఛ్ఛ ముఖ్యమా ? లేక ఆ ఇంటిలోని నలుగురి శ్రేయస్సు ముఖ్యమా ?
5 . ఆ అమ్మాయి మన వంశప్రతిష్టలకు భంగం కలగకుండా నడుచుకోగల నడవడిక గలదేనా ?
6 . ఆ అమ్మాయి తన పిల్లలని ( వంశ వారసులను ) చక్కగా పెంచగలదా ? ( కొంతమందికి పిల్లను కనటం యిష్టం   లేదనుకునే వాళ్ళను దృష్టిలో పెట్టుకొనవలసి వస్తోంది ) .నక్షత్రాలను , రాశులను , లగ్నములను  చూసి పెళ్ళిళ్ళు చేసేవాళ్ళు . "

"   ఇవేంటి బామ్మా . నక్షత్రాలేమో ఆకాశంలో వుంటాయి . మనమేమో భూమ్మీద వుంటాము . వాటిని మనం చూడటమేమిటి ? అవి మనల్ని కాపాడటమేమిటి ? అంతా అయోమయంగా వుంది బామ్మా . "

"   ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా తెలియకముందు , అంతా అయోమయంగానే వుంటుంది . తెలుసుకున్న తర్వాత  , యింతేనా ? అని మన మనసు తేలిక పడ్తుంది . ఇక ఆపై  దాన్ని వుపయోగించాలనే తహ తహ అధికమౌతుంటుంది . "

"   అదేమిటో వివరంగా చెప్పు బామ్మా . "

"   చెప్తా శ్రధ్ధగా విను . వినటమే కాదు ,ఆలోచించి ఆచరణలో పెట్టాలి మంచిది అనిపిస్తే , అర్ధమైందా ? "

"   అలాగే బామ్మా , మా మంచి కోరి చెప్తున్నప్పుడుమీ పెద్దల మాట తప్పకుండా వింటాము . "

"    ఈ భూమండలం , నక్షత్ర మండలాల  చుట్టూరా  చుట్టి వస్తుంటుంది . ఆ నక్షత్ర మండలాల ప్రభావం ఈ భూమండలం మీద పడ్తూనే వుంటుంది . ఈ విషయాన్ని మన పూర్వీకులు ( ముందు తరాల వారు ) ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి , ఎంతో మంది జీవితాలను కూడా పరిశీలించి ఇటువంటి మంచి విషయాలను ఎన్నిటినో కనుక్కొని , రాబోయే తరాల వాళ్ళకు కానుకగా యిచ్చి , మార్గదర్శకులయ్యారు .
నిజానికి ఈ నాడు మనం చేస్తున్నవన్నీ , మనమేమీ కొత్తగా ఏమీ చేయటం లేదు . మనం చేస్తున్నవన్నీ మన పూర్వీకులు చేసినవే . కాకుంటే విషయం అదే గాని , విధానమే మారుతుంది . కనుక మనవి ఎంగిలి బతుకులే . దీనికే  మనం ఏదో కొత్తగా , కనుక్కున్నామని , చేస్తున్నామని , మనం లేకపోతే ఈ ప్రపంచానికి ఎంతో నష్టం వాటిల్లుతుందని విఱ్ఱవీగుతుంటాము . ఇది చాలా పెద్ద పొఱపాటు .

ఇక అసలు విషయానికి వస్తున్నా ( నక్షత్రాలు , రాశులు , లగ్నములు  ) . 
నక్షత్రాలు 27 , ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి  పాదాలు 4 , 27 x 4  = 108 పాదాలు . వాటిని చూసే ఈ రాశులు 12 , ఈ నక్షత్రాలకు అధిపతులుగా  , అంటే ఈ 108 పాదాలుగల నక్షత్రాలను పరిపాలిస్తుంటాయి .
అంటే ఒక్కొక్క రాశిలో 9 పాదాలు ఉంటాయి . ఆ 27 నక్షత్రాలు 12 రాశుల అధీనంలో ఉంటాయి . ఈ రాశుల గుణ గణాలను కూలంకషంగా పరిశీలించిన మీదట అవి ఏ గుణం కలవో , ఏ గణం కోవకు చెందినదో నిర్ణయిస్తారు .
ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పుకోవాలి , గుణం అంటే బుధ్ధికి సంబంధించినది . గణం అంటే అంశకు సంబంధించినది .

1 . మేషం  ( అశ్వని 4 పాదాలు  దేవగణం  , భరణి 4 పాదాలు మనుష్యగణం . & కృతిత్తిక 1 వ పాదం రాక్షసగణం . ) = మేక అంటే ఈ రాశికి సంబంధించిన నక్షత్రాల పాదాలలో సాధుగుణం గలిగి , మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు .

2 . వృషభం ( కృత్తిక 2,3,4 పాదములు రాక్షసగణం  , రోహిణి 4 పాదములు మనుష్యగణం & మృగశిర 1 , 2  పాదములు దేవగణం   = ఎద్దు , మొరటుగ వుండి బండ చాకిరీ చేయటానికి ఏ మాత్రం వెనుకాడరన్నది తెలుస్తోంది .

3 . మిధునం ( మృగశిర 3,4 పాదములు దేవగణం  , ఆరుద్ర 4 పాదములు మనుష్యగణం , పునర్వసు 1,2,3 పాదములు దేవగణం  ) = అంటే దాంపత్య కలయిక . కామ గుణాన్ని చక్కగా ఆనందించాలనుకునే మనస్తత్వం కలవారు .

4 . కర్కాటకం ( పునర్వసు 4 వ పాదము దేవగణం  , పుష్యమి 4 పాదములు దేవగణం , ఆశ్లేష 4 పాదములు రాక్షసగణం ) = ( ఎండ్రకాయ ) అవకాశం కొరకు ఎదురుచూస్తూ , వచ్చినప్పుడు వదులుకోకుండా గట్టి పట్టు పట్టే స్వభావం గలవారు .

5 . సింహం ( మఖ 4 పాదములు రాక్షసగణం , పుబ్బ 4 పాదములు మనుష్యగణం , ఉత్తర 1 వ పాదం మనుష్యగణం ) =  సింహంలా కనపడ్తూ , అధికారాన్ని వినియోగించుకుంటుంటారు .

6 . కన్య ( ఉత్తర 2,3,4 పాదములు , హస్త 4 పాదములు  దేవగణం  & చిత్త 1, 2 పాదములు రాక్షసగణం ) = కన్యలా సంతోషంగా జీవిస్తారు ఎవరికీ తలవంచకుండా ) .

7 . తుల ( చిత్త 3,4 పాదములు రాక్షసగణం , స్వాతి 4 పాదములు  దేవగణం & విశాఖ 1,2,3 పాదములు రాక్షసగణం ) = వస్తువులను తూనిక వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు త్రాసు ( కాటా ) ని తీసుకొని తూస్తాము ఎటూ మొగ్గు చూపకుండా . అలాగే వీళ్ళు బ్యాలెన్స్ డ్ గా వుంటారు .

8 . వృశ్చికం ( విశాఖ 4 వ పాదము రాక్షసగణం , అనూరాధ 4 పాదములు  దేవగణం & జ్యేష్ట 4 పాదములు రాక్షసగణం ) = తేలు , ఇది తనని ఎవరూ ఏమీ చేయకుండా ఎదుటివారిని కుట్టటంలో అత్యంత ప్రావీణ్యత గలిగిన ఓ కీటకం . అవకాశం వదులుకోరు ఈ రాశి స్వభావులు .

9 . ధనుస్సు ( మూల 4 పాదములు రాక్షసగణం , పూర్వాషాఢ 4 పాదములు మనుష్యగణం & ఉత్తరాషాఢ 1 వ పాదం మనుష్యగణం  ) = విల్లు . అవసరం వచ్చినప్పుడు విల్లు వాడటం చాలా చాలా సద్గుణం . ఈ రాశివారు ఈ స్వభావం కలిగి వుంటారు .

10. మకరం ( ఉత్తరాషాఢ 2,3,4 పాదములు మనుష్యగణం  , శ్రవణం 4 పాదములు  దేవగణం  & ధనిష్ట 1 , 2 పాదములు రాక్షసగణం ) = మొసలి . నిద్రపోతున్నట్లే వుంటుంది , కాని అవకాశం కొరకు ఎదురుచూస్తూ వదలిపెట్టనే పెట్టదు .

11. కుంభం ( ధనిష్ట 3 , 4 పాదములు రాక్షసగణం , శతభిషం 4 పాదములు రాక్షసగణం & పూర్వాభాద్ర 1,2,3 పాదములు మనుష్యగణం ) = కలశం లాంటి నిండు కుండ . సద్గుణాల రాశులు .

12. మీనం ( పూర్వాభాద్ర 4 వ పాదం మనుష్యగణం  , ఉత్తరాభాద్ర 4 పాదములు మనుష్యగణం  & రేవతి 4 పాదములు  దేవగణం  ) = అంటే చేప . ఇది నీటిలోనే వుంటూ ఆంతులేని ఆనందాలను అనుభవిస్తున్నట్లు హడవుడిగా గెంతుతూ పైకి కనపడ్తుంది . తన స్థావరాన్ని దాటి బయటకు రావటానికి యిష్టపడనే పడదు .  గీసిన గిరి లోనే జీవించటంలో ఆనందాల్ని అనుభవిస్తుంటుంది .

సహజంగానే కొన్ని జంతువులకు వైరం వుండనే వున్నది . అందులో వివాహ విషయంలో తప్పక ఆ జంతు వైరం గల నక్షత్రాలు గల ఆడ మగ వాళ్ళకు వివాహం చేస్తే ఆ యిరువురి నడుమ అడుగడుగునా , భేదాభిప్రాయాలు , తఱచుగా కొట్లాటలు , యిరువురి నడుమ ప్రేమ భావం చాలా తక్కువగా వుంటుంది .
అంతే కాకుండా గణ పొంతన కూడా చాలా అవసరమైనదిగా భావించాలి . దేవగణం , మనుష్యగణములైతే ఎంతో మంచిది . దేవ , మనుష్యగణములు గాని ,రాక్షస మనుష్యగణములు గాని పనికి రావు . రెండు ఒకే గణములైన యిబ్బందులుండబొవు .
అయితే శాస్త్ర ప్రకారం గణములు అన్నీ కుదరకపోయినా , కనీస వైర జంతువులను చూసుకొనగలిగితే చాలావరకు జీవితం ఆనందమయంగా వుంటుంది .
అది కూడా చాలా మంది చూడక , ఆ శాస్త్రాన్నే అవతల పెట్టి , తమ కనుకూలంగా ముహూర్తాలు పెట్టించుకొని పెళ్ళిళ్ళు హడావుడిగా చేసేసుకొంటున్నారు . ఆ తర్వాత వచ్చే యిబ్బందుల్ని ఎదుర్కోలేక విడిపోతున్నారు .


మన భూమండలం చుట్టి వస్తున్న నక్షత్ర మండలాల ప్రభావం మన మనుగడ మీద ఎంతగా వున్నదో అర్ధమైందిగా . కనుక అటు ఏడు , ఇటు ఏడు తరాలే కాకుండా పెద్దలు చెప్పిన వీటిని గూడా చూడటం ఎంతో శ్రేయస్కరం కదా ! ఆలోచించుకో .

                                                               ********    

సవారీయా ? సవాలా ?


                                                                                                                                       రచన : శర్మ జీ ఎస్ 

నేను , నా శ్రీమతి  
ఈ మమ్మీ రైడ్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఏ విధమైన బ్యాగులు క్యారీ చేయకూడదుట . కనుక మా బ్యాక్  ప్యాక్ ఆ ప్రక్కనే వున్న ఫ్రీ లాకర్లో పెట్టాము . ఆ లాకర్ కంప్యూటర్ లో మన ఫింగర్ ప్రింట్ ద్వారా లాక్ చేయబడ్తుంది . నా శ్రీమతి హ్యాండ్ బ్యాగ్ మాత్రం తన వద్దనే వుంచుకోచ్చు అన్నారు .

ఆ భారీ లైన్లలో అలా నడుచుకొంటూ వెళ్తుండగా "   రకరకాలవారు రాగిమీసాలవారు  "   అన్న చందాన అక్కడే ఆలింగనాలు , ముద్దులు , మురిపాలు చూడ తటస్థించింది . 


ఓ పడుచు కుఱ్ఱవాడు తన క్రాఫ్ ని కోడిపుంజు నెత్తిపై నున్న ఎఱ్ఱకిరీటంలా చేసుకున్నాడు . బహుశా తను పెట్ట కాదు , పుంజునని అందరకు తను చెప్పకనే తెలిసిపోవాలనుకున్నాడు కాబోలు .

అది మనకు మాత్రం ఓ వింత  కాగా , మా కెమేరాలో బందించాను . ఈ  రైడ్స్ కి నిర్ణీత సమయం వుందని ప్రకటనల పలక మీద ప్రకటిస్తుంటాడే గాని , ఒక సమయమంటూ లేదు , నిరంతరం ఒక బోటు తర్వాత మరో బోటులో ఎక్కించి పంపుతుంటారు . ఆ లైన్లన్ని నడచి మేం ఆ సాధనాన్ని  చేరేసరికి  6.20 అయింది .

ఏ రైడ్ల కైనా ఒక్కరు వెళ్తే వాళ్ళను ఎక్కడో ఒక చోట కూర్చో పెట్టి పంపుతుంటారు . అదే ఎక్కువమంది అయితే వాళ్ళను పక్కపక్కన కూర్చోపెట్టి పంపుతుంటారు .

మాయిరువురిని ఆ  సాధనంలో  ఒక చోట కూర్చోమన్నారు . రెండవ వరుసలో ఆఖరున కూర్చొన్నాం . వెంటనే లాక్ చేసేశారు . కూర్చోగానే అక్కడి స్టాఫ్ అలా వెళ్ళే వాళ్ళందరకి హ్యాపీ రైడ్ చెప్తారు . బయలుదేరింది .మలుపు తిరిగింది , అలుపూ మొదలైంది , జీవం కోల్పోయిన అస్థిపంజరాలు  కూడా జీవం వున్నవారిని భయ పెడ్తున్నాయి మన మీదకు వచ్చి . ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే మన పై నుంచి  మన మీదకు ఆ అస్థి పంజరాలు వాటి చేతులతో మనల్ని పట్టుకొన ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా చేతులను చాచుతూ కదుల్తుంటాయి . ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే పైన వేదికలా వున్న ఆ చోట ఒక శవాకారం మాట్లాడుతుండగా మనం పైకి చూస్తుండగా ,   సడెన్ గా మన కుడి , ఎడమల రెండు అస్థిపంజరాలు ఠక్కున కనపడి కాలి బూడిదవుతాయి .

అది దాటి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళటానికి పైకి ఎక్కుతూ వేగం పుంజుకొంటుంది మా వాహనం . ఆ వేగంలో ఎటు పోతున్నామో , ఏం చూడబోతున్నామో తెలియని అదో రకపు అయోమయ స్థితి . ఇదో రకమైన థ్రిల్ . ఆ వేగం అంతా , యింత అని చెప్పలేని పరిస్థితి . అంధకారాన్ని మనం తరచూ చూస్తూనే వుంటాం .  గాడాంధకారం , కళ్ళు విప్పార్చినా ఏమీ కనపడని స్థితి యిది .  ఏ ఆలోచన దరిజేరనీయదు , ప్రాణాన్ని గుండెలోనే నొక్కి పట్టి ఒకరికొకరు గట్టిగ పట్టుకొని ఉన్న స్థితిలో వేగంగా అష్ట కాదు అనేక వంకరలు తిరుగుతూ , పైకి , క్రిందకు పల్టీలు కొడుతూ , మధ్య మధ్యలో మనమీదకు దూకే అస్థిపంజరాలు , ఛటుక్కున ఎదురుగా ఏదో వస్తే ( సడెన్ బ్రేక్ తో ఆగినట్లు )ఆగిపోయింది .

ఇంతదాకా హాహాకారాలతో తమ ఉనికిని తెలుపుకుంటున్న అందులోని మా సహచరులు ( పలు భాషా ప్రజలు ) ఒక్కమారుగా హమ్మయ్య బ్రతికిపోయాం రా అన్న భావాన్ని తమ నిట్టూర్పులతో వ్యక్తపరిచారు . ఇంకా గాడాంధకారం వీడిపోలేదు . ఉచ్వాస , నిశ్వాసల ద్వారా , మేము ఊపిరి తీసుకొంటున్నామని తెలుసు కొనటం జరిగింది . ఆ తర్వాత ఎలా ఉంటుందో , ఏమో అని , ఎందుకైనా మంచిది అని మరల హాయిగా , ఒక రెండు నిముషాలు ఊపిరిని ఉఛ్ఛ్వాస , నిశ్వాసలతో పీల్చుకున్నాము .

మా వాహన కదలికలు మళ్ళీ ఆరంభమయ్యాయి , మేమంతా మరల ఏం జరుగుతుందోనని సంసిధ్ధమయ్యే సమయంలో , ఎటు వెళ్తుంది  , ఈ గేట్ తీస్తాడేమో , ఇంకా ఏమి చూపిస్తాడో అనుకుంటుండగా అదే వేగంతో , వెను తిరిగింది  .

ఎందుకంటే , ఇంతవరకు తెలియకుండా జరిగిన ఈ ప్రయాణం ఆశ్చర్యాన్ని , ఆనందాన్ని అందించింది మన ప్రిపరేషన్ ఏమీ లేకుండానే . అదే వంకర టింకర ప్రయాణం మరల సాగింది . ఈ మారు భయభ్రాంతులకు గురైనాము . మళ్ళీ అదే ప్రయాణమా ? అన్న భయం  ఆవహించినా , మనం అరిచి గీ పెట్టుకున్నా , వచ్చి ఆదుకొనే నాధుడెవడూ లేడు కనుక నోరు మూసుకొని సాగిస్తున్నామనుకొంటే పొరపడినట్లే . నోరు బాగా తెరచి , బిగ్గరగా , రణగొణ ధ్వనులతో హాహాకారాలు మొదలయ్యాయి . అలా , అలా వెనక్కి తీసుకువెళ్తూ , ఎప్పుడు మలుపు తిరుగుతుందో మనకు తెలియదు , చిట్ట చివరికి ఒక్కమారు ఆ పై నుంచి క్రిందకు తోసేసింది .

గుండెలవిసిపోయాయి అని మా  పెద్దవాళ్ళు అంటుంటె విన్నాను గాని దాని భావమేమిటో తెలుసుకోలేకపోయాను . ఇప్పుడు అనుభవంలో తెలుసుకున్నాను .

అందరం  బ్రతికి బయటపడ్డాంరా బాబూ అనుకున్నంత ఆనందంతో బయటకు వచ్చాము .

నిజానికిది కూడా వాళ్ళు ప్రకటించిన నియమ నిబంధనలను చూడకుండానే ఈ రైడ్ కి మేమిరువురం వెళ్ళి వచ్చాం . బైటకు వచ్చేసరికి , 7 గంటలయింది . సూర్యుడికి కూడా ఈ అమెరికా బాగా నచ్చినట్లుంది .  5 గంటలకల్లా వస్తున్న లేత వెలుతురుతో సూర్యుడూ పరుగులు తీస్తూ పై పైకి గబగబా వచ్చి తొంగి చూస్తుంటాడు ఇక్కడి ప్రకృతిని . తన వెలుగు , జిలుగులతో ఝిగేలుమనిపిస్తుంటాడు . ప్రతాపాన్ని చూపబుధ్ధికాక , ప్రకాశాన్నే అందంగా అందజేస్తాడు . అలాగే సాయంత్రాలు కూడా .అంత పొద్దున్నే వచ్చాడు కదా అని  తొందరగా వెళ్ళిపోడు . ఆయన ఈ అమెరికాలోని అందాలను తనివితీరా చూస్తూ , ఆ మైమరపులో ఆలస్యంగా వెళ్తున్నట్లుగా మనకనిపిస్తుంది .

అలా తను పొందిన ఆనందాలని ఈ జీవకోటికి అందించాలన్న సదాలోచనతో రాత్రి 8.45 నుంచి 9 గంటలలోపు తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు .

                                                                                       
                                                                                                           *********** 

ఆధ్యాత్మికతలో పురోగతి

                                                                                                                                        రచన : శర్మ జీ ఎస్

శ్యామలీయం గారి ఈ నెల 5 న ఆయనకు అనుభూతమైన ' ఒక విచిత్రానుభవం ' , 6 న కలిగిన ' ఏమో అనుకొంటి ' టపాలు చదివిన పిమ్మట నా భావ పరంపరలు . )

ఈ ఆధ్యాత్మికత మార్గంలో పయనిస్తున్న వాళ్ళని అణిమాది సిధ్ధులు ఆకర్షిస్తుంటాయి . అవి షులు తపస్సు చేసుకొంటుంటే ( కావలసినదేదో ఆశించి ) ఆ తపమును భంగం కలిగించే దిశగా , రంభ , ఊర్వశి , మేనకలను ఆ ఇంద్రుడు వుసిగొల్పినట్లు , ఈ అణిమాది సిధ్ధులు ఏవో కొన్ని అనుభూతులను కలిగించి , జరగబోయే కొన్ని ముఖ్య విషయాలను ముందే తెలియబరచి , మన దృష్టిని పక్కకు మళ్ళిస్తాయి . దానితో అధః పాతాళానికి నెట్టబడటం జరుగుతుంది . ఇలాంటి విషయాల మీద  మన దృష్టి పోనీయకుండా ( ఎవ్వరికీ , ఆఖరికి మీ దేహంలో అర్ధభాగమైన అర్ధాంగికి కూడా తెలియచేయకూడదు అన్నమాట . ఎందుకంటే , ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఎవరూ లేరు , ఎవరితో ఎవరూ ఎన్నడు రారు , ఈ మానవ జన్మలో తను నీ భార్య , గత జన్మలో తానెవరో , నీవెవరో . ) ) మన ఆధ్యాత్మిక సాధనను మనం మరింత ముందుకు నడిపించుకోగలిగితే , మనం మరింత  ఎంతో అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించగలం .

ఆ తర్వాత మనం మన అనుభవాలను అందరితో పంచుకొనవచ్చు . అదే మన ఆధ్యాత్మికతకు అనుమతి .

ఉదా : ఒకరు కలెక్టర్ గారి వద్ద అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారు ఉదయం 10 గంటలకు . తను ప్రొద్దునే లేచి తన నిత్య కృత్యాలు తీర్చుకొని , తను కలెక్టరు గారి బంగళాకు 9 గంటలకే చేరుకున్నాడు . సెక్యూరిటీకి తన అపాయింట్మెంట్ టైం చూపించాడు . అతను 9.30 గంటలకి అనుమతిస్తామన్నాడు . సరే నని అక్కడే నిరీక్షించాడు చెప్పిన  ప్రకారం 9.30 గంటలకి సెక్యూరిటీ అనుమతించాడు . ఆ కలెక్టరు గారి బంగళా చాలా లోపలకి వున్నది . నడుచుకొంటూ పోవాలి . ఆ మార్గంలో యిరువైపులా అందమైన పూలమొక్కలు , కొన్ని కొన్ని చెట్లు అందంగా కత్తిరించి అందమైన కళాకృతులుగా మలిచారు . మరికొన్ని పూల మొక్కలు సువాసనలు వెదజల్లుతూ వెంటబడ్తుంటాయి , తమనో కంట చూడమని . ఇలాంటి వాటి వెంట వున్న మార్గంలో నడుస్తూ వెళ్తున్న అతను వీటి అందాల్ని , ఆ కళాకృతులను చూస్తూ , ఆ సువాసనలను ఆఘ్రాణిస్తూ మెల మెల్లగా ముందుకు సాగాడు ( గతంలో అతనెన్నడూ యిలాంటి దృశ్యాలను వీక్షించి వుండలేదు . ఆ సరికే 10.30 గంటలు అయింది . అక్కడే వున్న కలెక్టర్ గారి పర్సనల్ సెక్రెటరీకి చూపించాడు . 

 "  అతను , సారీ , మీ షెడ్యూల్ టైం అయిపోయింది , ఇపుడు వేరే వాళ్ళతో బిజీగా వున్నారు అన్నారు . "   

"   మరి నన్నెప్పుడు అనుమతిస్తారు ? "   అని అడిగాడు . 

"   మళ్ళీ మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి . "   

"   ఎప్పుడు ? రేపే దొరుకుతుందా ? " 

"   రేపే ఎలా దొరుకుతుంది ? ఇప్పుడు మీరు తీసుకొన్న అపాయింట్మెంట్ ఎన్నాళ్ళనుంచి ప్రయత్నించారో మీకు తెలియనిది కాదుగా . "

"   అవును , ఎన్నాళ్ళనుంచో ప్రయత్నిస్తే , యిప్పటికి దొరికింది . "

"   దాన్ని వృధా చేసుకున్నారుగా . "

"   కావాలని చేసుకోలేదు కదండి . "

"   మీరెలా చేసుకొన్నా మాకవసరం లేదు . మళ్ళీ అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుందో , లేదో కూడా గట్టిగా చెప్పలేను . ఆయనను కలవటానికి ఎంతోమంది అపాయింట్మెంట్ క్యూలో వున్నారు . ఎపుడైనా వచ్చిన అవకాశం వదులుకొని , మరో అవకాశం కొఱకు ఎదురుచూడకూడదు . తర్వాత అంటే వాతే నన్నది మఱచిపోకూడదు . "

"   నేను అపాయింట్మెంట్ టైం కంటే 1 గంట ముందే వచ్చాను యిక్కడకి . "

"   గేటు ముందుకు రావటం ముఖ్యం కాదు , ఆయన గారి ఆఫీసుకి టైంకి రావటం ముఖ్యం . ఏది ఏమైనా ఆయనను కలుసుకొనాలనుకొంటుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయండి ( మీకా ఉత్సాహం , తప్పక కలుసుకొనాలన్న బలంగా స్థిరపడి వుంటే > ) వెనువెంటనే కాకపోయినా , చిట్ట చివరికైనా లభిస్తుంది . ఈ మారు మాత్రం మార్గమధ్యంలో వున్న అందాలకు ,అనుబంధాలకు లొంగకండి .  వెళ్ళి మళ్ళీ రావటానికి ప్రయత్నించండి ."

ఇక్కడొక సందేహం చదువరులకు కలగవచ్చు .

"    మఱి ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది వాళ్ళ వాళ్ళ అనుభవాలను  బైటకు చెప్తూనే వున్నారు గదా ! అని . "

వాళ్ళ ఆధ్యాత్మికత అభ్యాసాలు పూర్తి కాకుండా  బైటకు చెప్పుకొని , తమను తాము గొప్పగా డప్పులు కొట్టుకోవటం వలననే వాళ్ళందరూ అధోగతి పాలౌతున్నారు . మనమూ నిత్యం చూస్తూనే వున్నాం . ఎంతో ఉన్నతంగా కనపడ్తూ , వున్నట్లుండి  నీచస్థితిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళని చూస్తూనే వున్నాము . ఒక్కటి బాగా ఈ జీవితకాలం  అందరూ  గుర్తుంచుకొని తీరవలసిందే ఆధ్యాత్మికత / ఏదైనా సాధించదలుచుకొన్నప్పుడు . 
    . 
"    మనము విద్యార్ధిగా ఆ(ధ్యాత్మికత) పాఠశాలలో అడుగు పెడ్తూ , మనము తెలుసుకున్న కొంచెం మన సహాధ్యాయులకి నేర్పాలనుకోవటం అవివేకం . "   

అందుకే ఎంత నేర్చుకున్నా సద్గురువుల అనుమతి యీయకుండా సమాజంలోనికి రా(లే)రు ఏ శిష్యులైనా . ఎందుకంటే సద్గురువులు ఎల్లవేళలా సమాజ శ్రేయస్సుకై పాటుపడ్తుంటారు . అందుకని ఆ సద్గురువులు ఈ సమాజానికి ఎటువంటి మంచి చేయాలనుకున్నారో , ఆ విషయాన్ని శిష్యుల ముఖంగా చేయచూస్తారు . అందుకని శిష్యులను ఆ దిశగా సంసిధ్ధుల్ని కావించి , ఆ తర్వాత అనుమతిస్తారు సమాజ శ్రేయస్సుకై .   

కనుక ఏదైనా సాధించదల్చుకున్నప్పుడు గోప్యంగా వుంచటమే అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరం . ఈ విషయాన్ని మన పూర్వీకులు మన నిత్యజీవితాల నడవడిలో అలవర్చారు . 
ఉదా : పెళ్ళైన ఆదవాళ్ళకి నెల నెలా వచ్చే ఋతుక్రమం తప్పగానే 3 వ నెల వచ్చేటంతవఱకు ఆ విషయాన్ని ( గర్భం అని ) ఎవరికీ వెల్లడి చేయరు . 3 మాసాలు గడచిన పిమ్మట , గుట్టుగా ' దొంగ చలిమిడి చేసి పెడ్తారు . ఆ తర్వాత 4 వ నెల గడచిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పదల్చుకున్న వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలియచేస్తారు . 

ఏ రంగంలో నైనా పురోగతిలో పయనించాలనుకొనే వాళ్ళు , సాదించేవరకు , సౌమ్యంగా , మౌనంగా వుండటం ఎంతో శ్రేయస్కరం .


                                                                                       ** స ** మా ** ప్తం ** 

  

నా న్యూ నుడులు - 11

                                                                                                                                     రచన : శర్మ జీ ఎస్

1  .  గమ్యం ఒక్కటే
       దారులు ఎన్నో .

2  .  రోగమొక్కటే ,
       రావటానికి కారణాలు ఎన్నో  .

3  .  సాధించే వారొక్కరే ,
       వేదించేవారెందరో .

4  .  హతుడయ్యేవారొక్కడే ,
       హతాశులయ్యేవారెందరో .

5   .  విత్తనమొక్కటే ,
        కాయలెన్నో .

6  .  సంపాదించే వారొక్కరే ,
       అనుభవించే వారెందరో .

7  .  మంచి కోరే వారొక్కరే ,
       మెచ్చుకొనే వారెందరో .

8  .  కోరికలు కోరే వారెందరో .
       కోరిక తీరే వారే ఎక్కడో
      
9  .  అదృష్టం రాలేదనుకునేవారు తప్ప ,
       వచ్చినదానిని నిలబెట్టుకొనే వారు అరుదు .

10 . అందుకోలేదని బాధపడేవారు తప్ప ,
       అందినదానితో ఆనందంగా గడిపేవారే కరువు .


                                                                                                                 ( మరో మారు కలుసుకుందాం )

సీ సా

                                                                                                                          కవితా రచన : శర్మ జీ ఎస్                        
                                 ( మాలిక యాగ్రిగేటర్ లో ప్రచురించిన పెండెం గారి చిత్రానికి నా చిరు కవిత )


ప్రేమించటం , 
పెళ్ళి చేసుకోవటం ,
ఆనందించటం ,
వారసులను కనటం ,
అన్నీ హడావుడి  (ప్ర) క్రియలే ,
వారసులని కనగానే సరిపోదు ,
వాళ్ళని భావిపౌరులుగా తీర్చి దిద్దవలసిన ,
బాధ్యత మనదే అన్నది మరువరాదు ,
వాళ్ళకు మంచి విద్యను అందించాలంటే ,
ఆ విద్యల వెయిట్  , పిల్లలకంటే అధికమై ,
ఆ విద్యాలయం అందనంత ఎత్తులో వున్నది ,
సహజంగా పిల్లల వెయిట్ని కిలోలలో చూస్తాము ,
విద్యల వెయిట్  డబ్బుతో చూస్తున్న రోజులివి  ,
అందుకే పిల్లల  వెన్ను మీద వెయిట్ తగ్గించి ,
ఆ వెన్నుకు అండగున్న తల్లి తండ్రులపై వేశారు  ,
పిల్లలకు సీ సా ర్పరచి ఆడుకొమ్మన్నారు ,
ఆ విద్యాలయానికి మెట్లు లేనే లేవట ,
ర్పరచిన సీ సా నే విద్యార్జనకు అసలు మెట్టన్నారు ,
విద్యాలయం వైపు చిరంజీవిని కూర్చోపెడ్తారుట ,
ఆ తల్లితండ్రులు తాము ఆర్జించినదంతా ఆవల వైపు  , 
గోనె సంచుల్లో రాశులుగా పోసి వుంచాలట ,
ఆ ధన రాశుల వెయిట్ తో ఆ విద్యార్ధి ,
మెట్లు లేని ఆ విద్యాలయంలోకి అడుగెడతాడుట ,
అప్పుడే ఆ అధ్యాపకుడు అనుమతిస్తాడట ,
విద్యనార్జించటానికి అర్హుడౌతాడట ,
ఈ సీ సా విద్యలకొక రకమైన వీసానే .
కనుక  చిరంజీవులని కనక ముందే ,
అధిక మొత్తంలో  సమకూర్చుకొనటమే ఎంతైనా సబబు .

******* 

తొలి , తొలి ఎంత మధురమో .....

                                                                                                                                       రచన : శర్మ జీ ఎస్

తొలి కి మన జీవితాలకి చాలా అన్యోన్య సంబంధం వున్నది . పరిశీలిస్తే మనకే బాగా అర్ధమవుతుంది .
మనకు తెలియకుండానే ఎన్నో మారులు ఎంతమందికో అంతులేని ఆనందాన్ని అందించటం , మనం పొందటం కూడా జరుగుతుంటుంది . 

మాతృ గర్భంలోంచి భూమి మీదకి రాగానే తొలి చూపుతో ఎంతమందినో ఆనందంలో ముంచేస్తాము .
తొలి ఏడుపుతో సంబంధితవారినెందరినో ఆనందానుభూతికి లోను చేస్తాము .
తొలి బోసినవ్వుతో మరలా ఎనలేని సంతోషాల్ని కలిగిస్తాము .
తొలిసారి తల్లి పాలు తాగుతుంటే ఆ మాతృమూర్తి పొందే అనుభూతి వర్ణనాతీతం .
తొలిసారి బోర్లా పడటంతో బొబ్బట్లు చేసి సంతోషంతో అందరికీ పంచుతుంటారు .
ఆ తొలిసారిగా పారాడుతున్న ఆ వేళ అమిత ఆనందం చెందేవాళ్ళు .
ఆ పై తల్లిపాలు ( ద్రవ పదార్ధములు ) తగ్గించి ఘన పదార్ధం అలవరుస్తున్న తొలి సారి చప్పరించే ఆ చప్పరింతలకు చప్పట్లు కొడ్తున్నట్లుగా ఆనందించే వాళ్ళు .,
తొలిసారి అలాగే పారాడుతూ గడపలు అతి కష్టంతో దాటుతున్న వేళ గారెలు చేసుకుని ఆరగిస్తూ ఆనందపడిపోయే వాళ్ళు .
తొలి సారిగా చిగురులు గట్టిపడి పళ్ళు వస్తున్న తరుణంలో , విరోచనాలతో బాధపడ్తున్నఆ పసిపిల్లలను చూస్తూ భలే ఆనందం చెందేవాళ్ళు .
తొలి సారిగా తడబడుతూ తప్పుటడుగులు వేస్తున్న సమయాన్ని సంతోషంగా ఇంటిల్లిపాది పంచుకొనేవారు .
తొలి సారిగా  ఏదో చెప్పాలనే తపనతో "  త్త , త్త , త్త "  అంటూ వెంటపడ్తుంటే , దానికి పెద్దవాళ్ళు ' చూశారా బామ్మగారు వీళ్ళు ఇంత చిన్న వయసునుంచే అత్తయ్యను కాకా పడ్తున్నారంటూ వాళ్ళు పొందే ఆనందం అంతా , యింతా కాదు .
తొలి సారిగా అన్నాన్ని అలవాటు చేయాలని వాళ్ళు నోటిలో పెడ్తున్నప్పుడు ఆ పసిపిల్లలు చూపించే ఆ హావ భావాలను చూసి , పదే పదే పెడ్తూ ఆనందపడేవాళ్లు .
తొలిసారిగ పాఠశాలకు పంపుతున్నప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని అందరితో పంచుకోవాలని , ఆ పాఠశాలలోని సహ విద్యార్ధులకు తినుబండారాలు , పలకలు , బలపాలు పంచి ఆనందించేవాళ్ళు .
తొలిసారిగా చదువులో అత్యున్నతమైన ప్రధమ స్థానాన్ని సాధించినపుడు ఆనందం అలాగే కొనసాగాలని ఆశీర్వదిస్తూ వాళ్ళు పొందే ఆనందం అనివచనీయమైనది .
తొలిసారిగా ( ఆడపిల్లైతే రజస్వల / మగపిల్లవాడైతే నూనూగు మీసాలు ) వస్తుంటే మా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళౌతున్నారు అని అందరితో చెప్పుకుంటూ , ఆ ఆనందాన్ని పంచుకొంటూ ఆనందించేవాళ్ళు .

ఇంతవరకు మన ప్రమేయం లేకుండా మనం ఎంతమందినో ఆనందపరచిన సందర్భాలు .

ఇక ఇప్పటినుంచి ఆ తొలి అనుభూతి ఎలా వుంటుందో ఎవరికి వారికి తెలియటం మొదలవుతుంది .

తొలిసారిగా ప్రేమ తెలియటం ఆరంభమైనప్పుడు .
తొలిచూపులోనే ఎదుటివారి మనసు దోచినప్పుడు .
తొలిసారిగా సంపాదన ఆరంభమైనప్పుడు .
తొలి రాత్రి  తొలి స్పర్శతో జరిగే సంగమమప్పుడు .
తొలిసారిగా మాతా , పితరులౌతున్నప్పుడు .

సో  తొలి , తొలి ఎంత మధురమో ..... .  గో ఎ హెడ్ మలి వరకు , ( అదీ ధర్మబధ్ధంగానే సుమా ! )అవకాశం , ఓపిక వున్నంతవరకు .

                                                                                                ******

బుల్లి తెరల నిత్య భాగోతం

                                                                                                                      రచనా సంకలనం : శర్మ జీ ఎస్

1 )     


' తోమాలసేవ '
' సుప్రభాత సేవ ' లు చేసి ,
' నిత్యపూజలివిగో ' అంటు పూజలు చేసి ,
' భగవత్ దర్శనం ' చేసుకొని ,
' నాదనీరాజనం ' సమర్పించుకొని ,
' శతమానం భవతి ' దీవెనలందుకొని ,
' శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం '
' పద్మావతి అమ్మవారి కళ్యాణం ' లు చూసుకొని ,
' కలియుగ వైకుంఠం ' ఇదే అంటూ చూపిస్తుంది .

  ******

2 )    


' శ్రీ లలితా సహస్రనామం ' పఠించి ,
' హనుమాన్ చాలీసా ' స్మరించి ,
' అర్చన ' జరుపుకొని ,
' గ్రహబలం ' ఎలాగున్నదో తెలుసుకొని ,
' పుణ్యక్షేత్రంలో ' దేవుని ,
'  కృష్ణావతారం ' చూసి ,
'  కృష్ణ తత్వం ' తెలుసుకొని  ,
' ప్రత్యక్ష దర్శనం ' చేసుకొని ,
' శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం ' ,
' మహేశ్వర వైభవం ' చూస్తూ ,
' ఓం నమః శివాయ ', ' ఓం నమః శివాయ ' ,
  అని జపించడంతో  ,
  భక్తి విశేషాలు తెలియబడ్తాయంటుంది . 

*****

3 )   


' తమసోమా జ్యోతిర్గమయి ' అంటూ ,
'  ఆరాధన ' తో ఆరంభించి ,
'  ప్రార్ధనా ' సమయాన్ని కేటాయించుకొని ,
'  తీర్ధయాత్రలు ' చేస్తూ ,
'  సరదా సరదాగా ' గడుపుతూ ,
'  సుఖీభవ ' లుగా వుండవచ్చని ,
'  ఆంధ్రావని ' లోని ,
'  అన్నదాత ' సహకారంతో ,
'  జీవనజ్యోతి ' ని వెలిగించుకొమ్మంటుంది .

*******


4 )      

'  వార్తలు ' వినిపించి ,
'  శుభలగ్నం ' చూడమని ,
'  వాణి రాణి ' ల ,
'  మధుబాల ' ల ,
'  స్వయంవరం ' అంటూ ,
'  సంప్రదాయం ' మరువకుండా ,
'  ఆహ్వానం ' పలుకుతూ ,
'  మూడు ముళ్ళ బంధం ' లాంటి ,
'  అనుబంధాలు ' కలసి ,
'  మరో చరిత్ర ' ను సృష్టిస్తాయని ,
'  ఛాంగు ఛాంగురే బంగారు రాణి ' చాటుతోంది .

*****

5 )     

'  గోపురం ' చూపిస్తూ ,
'  శ్రీకరం శుభకరం ' అంటూ ,
'  భక్తి సమాచారం ' తెలియచేస్తూ ,
'  అత్తారింట్లో 5 గురు కోడళ్ళు ' ,
'  కలవారి కోడళ్ళు ' అని చాటుకోకుంటే ,
'  గడసరి అత్త సొగసరి కోడలు '
'  పునర్వివాహం ' యోచనకవకాశం యివ్వద్దని ,
'  పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలను ' మరచిపోకుండా ,
'  పసుపు కుంకుమ ' లను మరువకుండా ,
'  గోరంత దీపం ' కొండంత వెలుగు నిస్తుందని ,
'  బృందావనం ' గా చేసుకోవచ్చని ,
'  మమతల కోవెల ' గా మలుచుకొమ్మంటుంది .

*******

6 )      

'  జీవన వేదం ' లో ,
'  హర హర మహదేవా ' ప్రాముఖ్యాన్ని ,
'  సిల్వర్ స్క్రీన్ ' మీద చూపుతూ ,
'  శ్రీ చాగంటి దుర్గా వైభవం '
   కంటికి తెలిసేలా చేస్తూ ,
'  మోడ్రన్ మహలక్ష్మి '
'  మా ఊరి వంట ' రుచి చూడమంటుంది ,
'  పుట్టింటి పట్టుచీరను '
'  పవిత్ర ' చేత పెట్టి ,
'  అభినందన ' స్వీకరించింది ,
'  కోడలా కోడలా కొడుకు పెళ్ళామా '
'  పెళ్ళంటే నూరేళ్ళ పంట ' ,
'  అత్తారిల్లు ' లో ,
'  కాంచన గంగ '
'  చూపులు కలసిన శుభవేళ '
'  చిన్నారి పెళ్ళికూతురు ' గా అయిన సందర్భంలో ,
'  ళుషీ ' గా ,
'  అష్టా చెమ్మా ' ఆడుకుంటూ ,
'  భలే ఛాన్సు లే ' అనుకొంది .

*****

7 )      

'  ప్రభాత తుషారం ' తాకిన ,
'  తెలుగింటి అమ్మాయి '
'  గురుదేవో భవ ' అని కీర్తించి ,
'  అమ్మ మనసు '
'  మందార మకరందాలు ' గా భావించి ,
'  కిసాన్ '
'  రైతు నేస్తాల ' సహకారంతో ,
'  తెలుగుతోట ' లో పండించి ,
'  భారత నిర్మాణంలో '
'  ఆరోగ్యభారతం '
   ప్రధాన పాత్రగా తలవమంటుంది .

*****

ఆలోచించండి


                                                                                                                                      రచన : శర్మ జీ ఎస్ఇంతటి అంతరార్ధంతో కూడుకున్న ఈ పెళ్ళి , ఆ తర్వాత ఆ భర్త కాలం చేస్తే , ఆ అమ్మాయి మెడలో తాళి , నుదుట కుంకుమ , కాళ్ళకు పసుపు , కళ్ళకు కాటుక , జడలో పూలు , పాదాల వేళ్ళకున్న మెట్టెలు , చేతులకున్న గాజులు తొలగిస్తారు . ఇక ముందు జీవితంలో నీకా అర్హత లేదని . ఆ సుఖాలకు నువ్వు అర్హురాలివి కాదు అని . 

ఆ స్త్రీని ఎవరు చూసినా మోజుపడకుండా వుండేలా , అందవికారంగా ( జుట్టు కూడాతీయించేవారు ) తయారు చేసేవారు . ఈ చర్యలకు వయసు తారతమ్యం లేదు ( భార్య అయిన అర్హత మాత్రం చాలు ) .

ఇది ఎంతవరకు సమంజసం ?

ఆ చేతులకు గాజులు ఆడపిల్లగా పుట్టినప్పటినుంచీ  పెడ్తూ వున్నవే కదా !
ఆ కళ్ళకు కాటుక ఆడపిల్లగా పుట్టినప్పటినుంచీ పెడ్తూ వున్నవే కదా !
ఆ నుదుట కుంకుమ / తిలకం ఆడపిల్లగా పుట్టినప్పటినుంచీ పెడ్తూ వున్నవే కదా !
ఆ కాళ్ళకు పసుపు ఆడపిల్లగా పుట్టినప్పటినుంచీ  పెడ్తూవున్నవే కదా !
ఆ జడలో పూలు ఆడపిల్లగా పుట్టినప్పటినుంచీ  పెడ్తూ వున్నవే కదా !

పుట్టినప్పటి నుంచి వున్న వీటిని కూడా భర్త పోగానే తీసేయటం , మగ మహారాజుల  కర్కశపు కార్యక్రమాన్ని ఆ నాటి ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్ధపరత్వంతో సహకరించిన దుశ్చర్యగా భావించి తీరవలసిందే . 

ఇవన్నీ కూడా ఆడవాళ్ళు , మగవాళ్ళు కలసి  వారికనుకూలంగా తయారుచేసినవనే నా భావన .

ఇక్కడ రెండు రకాల ఆడ (ఛాందసవాదులు)వాళ్ళు  , మగ (ఛాందసవాదులు)వాళ్ళున్నారు  .

1 . వాళ్ళ పిల్లకు భవిష్యత్తులో మరే మగ పశువుకి బలి కాకుండా చేసినవారు . 
2 . తమ అబ్బాయి పోయినప్పుడు , తను మళ్ళీ పెళ్ళి చేసుకుంటే ( పిల్లలని కని వుంటే ) వాళ్ళనెవరు పెంచుతారు ,
ఓ వేళ తను పెళ్ళి చేసుకోకపోయినా , తనకి ఆ కోర్కెలు కలగకుండా వుండాలన్న సదుద్దేశంతో / దురుద్దేశంతో కొంతమంది ఆడ , మగ  ఛాందసవాదులు  చేసిన స్వార్ధపూరిత చర్యగా భావించి తీరవలసిందే .

ఇలాంటి విధానాలను తమ ఆచారంగా , సంప్రదాయంగా సమాజంలో చెలామణీ చేశారు . దీని వలన చాలామంది మనసులు , అహ మనసులే కాదు ,జీవితాలు కూడా నిస్సత్తువగా మారి , వాళ్ళను నిర్జీవులుగా మిగిల్చేశాయి / మిగిల్చేస్తున్నాయి / మింగేస్తున్నాయి అన్నదానిలో యిసుమంత సందేహపడవలసిన పని లేదు .

ఆ భర్త పోయిన ఆడవాళ్ళను చూడగానే గుర్తొచ్చేలా తెలియాలనే ఇలాంటి చెత్త చేష్టలను ఆచారంగా , దుష్ప్రచారం చేశారు . చూసేవాళ్ళ కొరకు భర్త పోయిన ఆడవాళ్ళను అలా , అందవికారంగా తయారు చెయ్యాలా ? అంటే దీని వెనుక ఓ వింత అంతరార్ధం కాదు అంతా  స్వార్ధమే దాగి వుంది . ఏ మగవాళ్ళకు ఆ స్త్రీని చూడగానే ( ఆనాటి ఆడవాళ్ళు గృహనిర్బంధం లోనే వుండేవారు కదా ! పొరపాటున ఆ ఇంటికి వచ్చిన ఏ మగవాళ్ళు చూడటం జరిగితే  ) అటువంటి దుర్భావన కలగకుండా వుండాలని యిటువంటి దురాచారాలను ప్రోత్సహించారు  . 

వాళ్ళూ మనలాంటి మానవ జీవులే . వారికీ కోరికలుంటాయి . సారీ వారికి కాదు వారి వయసుకీ , మనసుకీ కోరికలుంటాయి . అవి సక్రమంగా తీర్చుకొనే అవకాశం మన సమాజం వాళ్ళకు అందించాలి . అలా అందించిన నాడు చాలా వరకు అక్రమ సంబంధాలకు స్వస్తి పలికిన వాళ్ళమౌతాము . అలాంటి ఆడవాళ్ళను క్రమబధ్ధీకరణ చేయ ప్రయత్నిస్తే అక్రమ మార్గంలో తీర్చుకోవాలనే ఆకాంక్షే వాళ్ళ మనసుల దరిదాపునకు కూడా రాదు  / రాలేదు
పబ్లిక్ గా దొరకే వస్తువుని మన యింటిలో నిల్వ చేయం అన్నది సర్వులకూ విదితమే కదా! ఏ వస్తువుకైతే కంట్రోల్ విధిస్తారో , ఆ వస్తువు మీద మనకు మక్కువ పెరిగి , ఎపుడెపుడు అక్కున ఠక్కున చేర్చుకొందామన్న తపన అధికమౌతుంటుంది . ఆ పై వాళ్ళను వక్ర మార్గంలోకి తీసుకు వెళ్తుంది , దాన్ని ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలనో / పొందాలనో  .

ప్రాయంలో , నడివయసులో  భర్తను పోగొట్టుకున్న ఆడవాళ్ళు , మరలా పెళ్ళి చేసుకోకుండా యింత అందవికారంగా వుండాలా ? 

అదే భార్య పోయిన భర్త ( తన మొదటి భార్యకు పుట్టిన పిల్లలున్నా ) సంవత్సరం కూడా తిరగకుండానే పెళ్ళి చేసుకోవచ్చా ? ఇదెక్కడి న్యాయం ? ఇదేనా న్యాయం ? ఇదే నా న్యాయం అంటూ ఆ నాటి వింత పశువులు / ఛాందసవాదులు చేసిన గొప్ప దురాచారం / దుస్సంప్రదాయం .

ఏ వయసులో మగవాళ్ళకే కోరికలుంటాయా  ? అవి వాళ్ళ స్వంతమ ? ఆడవాళ్ళకి అలా వుండవా ? వుండకూడదా ? 

ఏ వయసు మగవాడికైనా కోరిక ఉంటే తీర్చుకోవలసినది మరి ఈ ఆడవాళ్ళే కదా ! అంటే వీళ్ళు అక్రమ పధ్ధతిలో ఈ వింత పశువుల / ఛాందసవాదుల కోరికో లేక కొంచెం దురదో తీరుస్తూ సమాజంలో పతిత అని ముద్ర వేయించుకోవాలా ? 

ఆచారాలకి అర్ధముండాలే గాని , స్వార్ధపరుల చేతిలో సంప్రదాయంగా మారకూడదు .

మీరూ ఆలోచించండి కొంచెం విశాలహృదయంతో . మీకూ యిది తప్పనిపిస్తే ప్రోత్సహించకండి . ఒప్పనిపిస్తే , మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించండి తప్పేనని అనిపించేటంతవరకు .

ఈ దురాచారాన్ని సత్వరమే రూపు మాపేటందుకు ఎవరికి వారు సంసిధ్ధులు కండి .

ఈ విషయంలో కొంతమేరకు విజయపధంలో నడిపించిన శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారిని మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకొనవలసిందే . ఆయనకు మన నమోవాకములు సమర్పించవలసిందే .

                                                                                                   ******

నా న్యూ నుడులు - 9

                                                                                                                                      రచన : శర్మ జీ ఎస్

1  .  when your body is excess sizes ,
       you need the exercises .

2  . పేగు తెంచుకొని జనిస్తాడు ,
       పేరు కొరకు తపిస్తాడు .        

3 .  ఆనాడు వందేమాతరం అన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ,
      ఈనాడు మందే మా తరం అంటున్న  యువత .

4  . నాడు పవిట వేయటం పరదా ,
      నేడు పవిట తీయటం సరదా .

5  . నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు ,
     తప్పు చేయనిదే పగ కాడు .

6  . అయినవాళ్ళు ఆవుల్లాంటివారు ,
      కానివాళ్ళు కాకుల్లాంటివారే .

7  . ఆలోచనలకు నిదానమే అమృతం ,
      ఆచరణకు ఆలస్యమే విషం .

8  '  నాడు పని మీదే ధ్యాస
       నేడు మనీ మీదే ఆశ        

9  . చాటుగా చెప్పేది కంప్లెయింట్ ,
     ఎదురుగా యిచ్చేది కాంప్లిమెంట్ .

10 . కనపడేది శాశ్వతం కాదు ఈ దృష్టికి ,
     శాశ్వతమైనది కనపడదు ఈ దృష్టికి .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( మళ్ళీ కలుసుకొందాం ) 

కట్టు - బొట్టు - కట్టుబాట్లు

                                                                                                                                        రచన : శర్మ జీ ఎస్

ఆడపిల్లలకు చిన్నతనంలో  స్కర్ట్స్ , మిడ్డీస్ , స్లీవ్లెస్స్ గౌన్స్ లాంటివి వేస్తుంటారు .

ఆ తర్వాత కొంచెం 10 , 12 ఏళ్ళ వరకు పరికిణీ , జాకెట్ వేస్తుంటారు .

ఆ తర్వాత ప్రధమ రజస్వల కాగానే , ఓ మూల కూర్చోపెట్టి 4 రోజులపాటు ఎక్కడకి వెళ్ళకుండా చేసి , తెలిసిన వారిని , బంధువులను పిలచి , ఓ వేడుకగా జరుపుతారు .
ఇందులోని అంతర్భావం ఏమిటంటే , మా అమ్మాయి పెద్దమనిషి అయింది , మీకు తెలిసిన యిలాకాలో   ఏవైనా మంచి  పెళ్ళి సంబంధాలుంటే  తెలియచెప్దురు అని .
ఈ తతంగంతో ఆ ఆడపిల్లకు వయసు ప్రభావంతో , అదనపు ఆకర్షణలుగా అగుపించే ఆ అవయవ సంపదను భద్రపరిచే సదుద్దేశంతో వస్త్రవిధానం మారుస్తారు , పరికిణీతో పాటు , జాకెట్ కొంచెం పైకి కట్టిస్తూ , ఓణీ ఒకటి అదనంగా కట్టిస్తారు . 

అలా ఆ అమ్మాయిని ఎవరైనా చూస్తే , ఆ అమ్మాయికి వయసొచ్చిందని , ఆ పిల్లను పెళ్ళి చేసుకొనటానికి ఇంకొంచెం ముందుకొస్తారని అంతర్భావన .

అలా ఆ ఆడపిల్లలకు వివాహం చేసినప్పుడు , ఇంకొన్ని అదనంగా తగిలించి , బాధ్యతలుగా ఆనందిస్తారు   . అవేమిటంటే పెళ్ళి . ముందు జీవితానికి ఇదొక ముఖ్యమైన ఘట్టం . ఈ ఘట్టంలో బంధువులను , పరిచయస్తులను పిలుచుకొని , అలా ఆ అందరి ఎదుట ఈ పెళ్ళి కార్యక్రమం జరిపించి , ఆశీర్వచనాలు కోరటంలో గల విశేషం ఏమిటంటే , ఈ యిరువురు భార్యాభర్తలు . వీళ్ళు దగ్గరయేటందులకు వయసు అవసరాలు తీర్చుకొనేటందులకు ,ఈ పెళ్ళి వారధి కాగలదు , ఈ యిరువురిని ఎవరూ ఎక్కడ , ఎప్పుడూ అభ్యంతర పెట్టకూడదు . ఈ యిరువురు , ఒకరికి తెలియకుండా , ఒకరు వేరొకరితో ఆ వయసు సంబంధాలు పెట్టుకొంటే , అది మనమెవ్వరం ప్రోత్సహించ కూడదు అని , ఇంకా ఈ యిరువురిలో మనస్పర్ధలు తలెత్తితే , మీరందరూ సాక్షిగా నిలచి , తగు న్యాయం చేయాలని . 

ఇక ఈ పెళ్ళి తతంగంలోని అంతరార్ధం ఏమిటంటే ,

వరుడికి అంతకుముందే ఉపనయనం జరిగివుంటే , 3 దారాలు కలిపి ముడివేసిన ఒక యజ్ఞోపవీతం వేసుకొని ఉన్నట్లయితే ,యిపుడు అలాంటివి 3 ( మొత్తం )అతనికి ఎడమ భుజము నుండి కుడి నడుము వరకు వచ్చేలా వేస్తారు . దానితో అతను భవిష్యత్తులో ఏ ఆడపిల్లను చూసి మనసు పడ్డప్పుడు , నీకు పెళ్ళైంది , నువ్వు ఎలాంటి దురాలోచనలు చేయకూడదు , తప్పు అని తెలియచేసేటందులకే ఆ యజ్ఞోపవీతం .అంతేగాని వీపు దురద పెడ్తున్న ప్పుడు ( వీపు గోక్కోవటానికి వీలుపడని ప్రదేశం కనుక ) గోక్కోవటానికి కాదు అని అర్ధం చేసుకోవాలి .

ఇక వధువు విషయానికొస్తే , ఆ పెళ్ళి పేరుతో ఆమె మెడలో తాళి ( మంగళసూత్రం ) కట్టటానికే తలవంచ మన్నట్లుగా తలవంచి కడ్తాడు వరుడు . అంటే నువ్వు అతని వద్ద తలవంచి తీరాల్సిందేనని నోటితో చెప్పకనే చెప్తారు ఇలా క్రియా రూపంలో . ఆ వధువుకి కూడా నీకు పెళ్ళైనది , భర్త వున్నాడు , నీ కోరికలను , కష్టసుఖాలను అతనితోనే జరుపుకోవాలి ,అందుకోవాలి , మరెవ్వరితో పాలు పంచుకోకూడదు అని గుర్తుచేయటానికేఆమె మెడలో ఆ తాళి కట్టబడ్తుంది . కాళ్ళకు మెట్టెలు పెట్టిస్తారు వరుడి చేత . ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళశక్తిని బట్టి ఆభరణాలు కూడా పెడ్తుంటారు .

ఇవన్నీ కూడా ఆడవాళ్ళను ( వంటింటికే పరిమితం చేయటం వలన ) ఆకర్షించటానికి వుపయోగించబడిన అస్త్రాలు .ఐతే ఇలా ఆకర్షించటంలో స్వార్ధ చింతన కూడా యిమిడి ఉంది .

ఆడవాళ్ళ శరీర సౌష్టవం  అందానికి , ఓర్పుకి , నేర్పుకి ప్రతీక

మగవాళ్ళ శరీర సౌష్టవం  మొరటుతనానికి ప్రతీక .

అందువలన సంపాదించే పనులు మగవాళ్ళు తీసుకొని , ఆడవాళ్ళకు అలా సంపాదించి తెచ్చి ఇచ్చే ఆ సంపాదనను , పిల్లలని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని అప్పజెప్పారు . అంతే కాకుండా తమ ఆడవాళ్ళ అందాలను ఎవరూ దోచుకో కూడదని వంటింటిలోనే బంధించారు . అలా బంధిస్తూ ఈ ఆభరణాలను ఎఱ చూపారు . సహజంగా స్త్రీ తన అందాన్ని పెంపొందించుకోవాలని తాపత్రయపడ్తుంటుంది ( తను అందంగా లేకపోయినా / ఉన్నా ) . అలా ఆ అందాలతో తన భర్తను ఆకర్షించి , ఆనందాలని అందించాలన్న ఆలోచనలతో ఆ చట్రంలో యిరుక్కుపోయింది .

ఇంకా యిలాంటి కొన్ని చిరు కార్యక్రమాలు , ఆ యిరువురిలో నున్న బెరుకును పోగొట్టి వారిని దగ్గర  అయేలా చేస్తాయి .

రెసెప్షన్ సమయంలో ఒకరి ఎంగిలి ఇంకొకరికి తినిపిస్తారు అందరి ముందు . అంటే అందరిలో ఎంగిళ్ళు మొదలెట్టాం ,అంగిళ్ళు అక్కడ చూసుకోవచ్చు అని తెలియచేస్తుంది ఈ కార్యక్రమం .

పెళ్ళి కాగానే , పెద్దలందరి వద్దకు ఈ యిరువురిని తీసుకువెళ్ళి ఆశీర్వదించమని కోరతారు .

ఆ తర్వాత అత్తవారింటికి పంప బోయే కార్యక్రమమే అప్పగింతలు . అంటే ఇన్నేళ్ళు గారాబంగా మా అందరితో  కలసి పెరిగిన ఈ పిల్లను మీకు అప్పజెప్తున్నాం , జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని అర్ధమన్న మాట . ఇలా చేయించే టప్పుడుఅమ్మాయి నడుముకి ఓ మానెడు ( 2 కిలోలకు పైన కొంచెం )బియ్యం పోసి ఓ తెల్ల తుండుగుడ్డతోకట్టి , ఆ నవ దంపతులను ,అక్కడ వున్న యిరు పెద్దలకు వంగి నమస్కారం చేయిస్తారు . అంటే నువ్వు ముందు ముందు గర్భవతివి అవుతావు , అప్పుడు నీవు కడుపుతో ఉన్నా ఇంటెడు చాకిరీ చేయాలి .అందులో తప్పు లేదు అని తెలియ చెప్పటం .

ఆ పై దంపత్తాంబూలాలంటూ ఆ నవ దంపతుల చేత అక్కడ వున్న దంపతులకు యిప్పిస్తారు . ఆ తర్వాత అక్కడే ఓ చిన్న వుయ్యాల వేసి , ఓ చక్క బొమ్మను పెట్టి , ఆ నవ దంపతులచేత ఉయ్యాలూపిస్తారు . అంటే మీ 
యిరువురకు భవిష్యత్తులో  పిల్లలు పుడ్తారు , ఆ పిల్లల్ని మీరిరువురూ పెంచాలి అని అర్ధం .

ఆ తర్వాత అప్పగింతల కార్యక్రమం , ఓ పళ్ళెంలో నీళ్ళు , పసుపు ,కుంకుమ కలిపి ఎఱ్ఱనీళ్ళుగా చేసి ఆ నీళ్ళలో ఆవధువు చేతులు ముంచి , భర్తకి , అత్త మామలకు , ఆడపడుచులకు , తోడికోడళ్ళకు , బావ మరదులకు అద్దించి అప్పజెప్తారు . అంటే మా అమ్మాయిని మీ అందరి చేతులలో పెడ్తున్నాను , కష్టం రాకుండా చూసుకోండి అని .

అలాగే 16 రోజుల పండగ వరకు తొలి రాత్రి కార్యక్రమాన్ని జరిపించేవారు కాదు . దానికి కారణం ఈ లోపల ఎవరు యిష్టపడకపోయినా , దూరమైపోవచ్చన్న అంతర్భావన ఆ పెద్దల మనసుల్లో వుంచుకొని ఇలా నడచుకొనేవారు .

ఏ పెళ్ళయిన జంటకైనా ఆ మొదటి సంవత్సరంలో ఆషాఢమాసం వస్తుంది . అపుడు కొత్త కోడలు పుట్టింటికి వెళ్ళటం , అక్కడకి అల్లుడు రాకుండా  ఆ గడప దాటకుండా , అత్తా అల్లుడు , ఒక యింటిలో వుండకూడదని ఓ ఆచారాన్నిసృష్టించారు .ఎందుకంటే కొత్తగా పెళ్ళైన ఆ జంట అంతకు మునుపే దాంపత్యం రుచి చూసిన వారవటంతో, ఆ నవ వధువులకు ఒకరి మీద ఇంకొకరికి ప్రేమ పొంగిపొరలాలని .

అయితే యిపుడు ఆ పెద్దలు చేసే పెళ్ళిళ్ళు లేవు  , యిప్పుడు దాటకూడని గడపలు లేవు , అన్నీ లాడ్జింగులే కదా ! కనుక యిపుడా సమస్యలే లేవనుకోండి .

ఇవి అన్నీ సద్భావనలే . తెలిసినవారెందరు ? తెలుసుకొని మసులుకొంటే జీవితమే ఆనందమయమే కదా ! 

                                                                                                        ******

పెళ్ళి అంతరార్ధం

                                                                                                                                     రచన : శర్మ జీ ఎస్

            
పెళ్ళి జరిగే విధానం :

స్నాతకం : స్నాతకం అంటే బ్రహ్మచర్యాన్ని వీడడం అన్నమాట .

మన ఆచారం ప్రకారం మగ పిల్లవాడు కాశీలో చదువు పూర్తయిన తరువాత బ్రహ్మచర్యం తీసుకోవాలనుకుంటే
అక్కడే వుండి పోయి , ఆ గురువర్యులకు సేవ చేస్తూ దేవుళ్ళుగా భావించే ఆ కాశీ అన్నపూర్ణ, విశ్వేశ్వరుల సన్నిధిలో ఉండేవాడు .  ఐహిక విషయాలు అనగా డబ్బు , సంపాదన ,అందం, పిల్లలు, పెళ్లి లాంటివన్నీమర్చిపోవాలి .

 అంతవరకు పెంచిన జుట్టు , గెడ్డం ఈ పెళ్ళి సంధర్బంగా అందంగా చేస్తారు. 

( ఆ నాటి కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి ఆ చదువులు చదువుకున్నవాళ్ళు ఆచరించవలసిన విధానమే యిది . ఈ కాలానికిది సరికాదు . )

ఇది పెళ్ళికి మొదటి మెట్టు.

కాశీ యాత్ర :

పెళ్లి కూతురు తండ్రి పెళ్లి కొడుకుని తన కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకొని గృహస్తాశ్రమాన్ని తీసుకోవలసినదిగా ఆహ్వానిస్తాడు  . పెళ్ళికూతురు అన్నయ్య(తమ్ముడు) తన చెల్లిని (అక్కను) పెళ్లి చేసుకొని మున్ముందు జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకోమని కోరతారు . 

( ఆ నాటి కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి ఆ చదువులు చదువుకున్నవాళ్ళు ఆచరించవలసిన విధానమే యిది )


సంకల్పం :
మనం దేవుని ఎదుట మనస్పూర్తిగా ప్రార్ధన చేయాలి . 

(  పంచభూతాలు ప్రకృతితో ముడిపడినవి . వీటికి  అతీతమైన శక్తి వున్నది . అందువలననే ఈ ఐదింటిని భూతాలుగా వర్ణించారు  .  ఈ పంచభుతాలను శాసించగల శక్తికి దేవుడు అని పేరు పెట్టి పూజించటం ప్రారంభించారు అనాది నుండి . నిజానికి  సంకల్పం చేయడం అంటే సదాలోచన  చేయడమే . ఆ విషయాన్ని సూటిగా చెప్పకుండా డొంక తిరుగుడుగా చెప్పడమే దేవుని ప్రార్ధించాలని చెప్పడం .

అంకురార్పణం :
పెళ్ళి కూతురు మట్టి కుండలలో కొండల నుండి తెచ్చిన మట్టితో నింపి తొమ్మిది రకాల గింజలు వేస్తారు. అది
మనిషి పుట్టుకకు అనుకరణ .

( దీని అర్ధం , నువ్వు జీవించాలంటే , నికు ధాన్యం అవసరం , కనుక నువ్వు వాటిని పెంచాలి అని అంతరార్ధం )

గౌరి పూజ:
పవిత్రతకు పెళ్లి కూతురు ప్రతీక .  పార్వతీదేవి శివుని అర్ధనారీశ్వరానికి ప్రతీక. పెళ్ళికూతురు  పెళ్లికొడుకుతో సుఖ , సంతోషాలతో ఉండాలని మనసా, వాచా , కర్మణా త్రికరణశుధ్ధిగా కలిసిపోవాలని పెళ్ళి కూతురితో ఈ పూజ చేయిస్తారు .

( ఆ పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవిని ఎలాగైతే తన అర్ధభాగమిచ్చి అనుక్షణం చూసుకొంటున్నాడో , అలాగ నువ్వూ నన్ను చూసుకోవాలన్న అభ్యర్ధనే ఈ గౌరీ పూజకు మూలకారణం )

వర పూజ :


వరుడి చేత చేయించబడేది .ఇది కూడా అలాంటిదే ,

కన్యాదానం : 
పెళ్లి కూతురు తండ్రి పెళ్లి కొడుకుని విష్ణువుతో పోల్చి తన కుమార్తెను ఇచ్చి అతని ముందు ఏడు తరాలుకు బ్రహ్మ
లోకం ప్రాప్తించాలని పూజిస్తారు . ఆమెతో సఖ్యంగా వుంటూ , తరువాత తరం పిల్లలు మంచిగా పుట్టాలని  , మీరిరువురూ సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు.

(ఇక్కడ విష్ణువు అంటే పోషణకారి అని మనం గ్రహించాలి . అంటే అనాదినుండి ఆడవాళ్ళను పోషించాల్సింది మగవాళ్ళేనని శాసించారన్నమాట . వాస్తవానికి ఆడవాళ్ళకున్న నేర్పు, ఓర్పు మగవాళ్ళకు వుండనే వుండదు . ఆ విషయాన్ని బైటాకు చెప్పకుండా యిలాంటి దురాచారా( దురాలోచన , దూరాలోచన )లతో ఇంట్లోనే బందించేశారు ఆ నాటి వారు . అందుకు ఆడ , మగ తలలూపారు . నిజాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నంలో ఏర్పడిన ఆచారమే యిది )

ఇప్పుడు పెళ్ళికొడుకుకి , పెళ్లి కూతురుకి  మధ్య పరదాగా ఓ తెల్లటి వస్త్రాన్ని ఉంచుతారు. అతనికి తన కుమార్తెను మంచి అణకువ, స్వచ్చమైన,ఆరోగ్యమైన అమ్మాయిని భార్యగా ఇస్తున్నట్టు ఒట్టు వేసి చెప్తారు .

( ఆ నాటి ఆచారం ప్రకారం ఆ యిరువురూ ఒకరినొకరు చూసుకోకపోవటం వలన ఆ పరదా కార్యక్రమం వాళ్ళలో ఒకరినొకరు చూసుకోవాలన్న ఆత్రుతను పెంచటానికి దోహదకారి అవుతుంది . ఈ రోజుల్లో యిలాంటి కార్యక్రమాలు చేయటం ఒకరకంగా మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవటం , అందర్నీ మోసం చేయటం , ఇలాంటివాటిని ఆచరించమని చెప్పకనే చర్యల ద్వారా చెప్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు అవుతుంది కదూ )

సుముహర్తం (జీలకర్ర బెల్లం ధారణ):

పరదా తొలగించకుండా , పెళ్లి కొడుకు , పెళ్లి కూతురు ఇద్దరు ఒకరి తల మీద ఒకరు జీలకర్ర బెల్లం  (అంటే కుండలిని శక్తి ప్రదర్శనమయ్యే చోట) పెట్టిస్తారు . 

( అంటే జీలకఱ్ఱ , బెల్లం లా మీరిరువురూ మీ ముందు జీవితంలో కలసిపోవాలన్న సద్భావన దీనికి ప్రధాన కారణం  )
ఆ పిమ్మట ఆ మధ్యలోని పరదా తొలగిస్తారు. అప్పుడే పెళ్ళికొడుకు , పెళ్ళికూతురు ఒకరినొకరు చూసుకొనటం జరుగుతుంది .

( అంటే పెద్దలు చూసినవాళ్ళతోనే అటు ఆడపిల్లలకు గాని , మగపిల్లలకు గాని వివాహాలు జరిగేవని చెప్తున్నారు . వినటానికే వింతగ బహు కొత్తగా వుంది కదూ ) 

జీలకర్ర ఎందుకు ?

జీలకర్ర బెల్లం కలిపి చేసిన ముద్దలో ఒక రకమైన పాజిటివ్ విద్యుత్ తరంగాలు ఉంటాయి. మన తలమీద ఒకానొక
స్థలం మీద ఆ ముద్ద పెడితే నిద్రాణావస్థలో ఉన్న ఆ కేంద్రం విచ్చుకొని సహస్రార చక్ర గుండా అగ్న చక్రగుండా (ఈ
స్థలంలో మన ఆధ్యాత్మికత మేల్కొపే స్థలం) భృకుటి( రెండు కళ్ల మధ్య ఉన్న స్థలం) ద్వారా ఉత్తేజితం అవుతుంది .
ఆ సమయంలో పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఒకరినొకరు చూసుకున్నప్పుడు ఒకే రకమైన ఆలోచనలు కలిగి సంసార జీవితం మీద మంచి అభిప్రాయంతో ఒకే బాటలో నడుస్తారని .

( భావన మంచిదే , ఆచరణ యోగ్యం కాదు , ఎందుకంటే ఆ యిరువురికి అన్నీ అంతక్రితమే అయిపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఈ అవకాశం ఎక్కడుంటుంది ? మరలా మనం మనలని మోసం చేసుకుంటూ , అందరినీ కూడా మోసంచేస్తున్నాము )

యోక్త్రధారణ (ఒక రకమైన గడ్డితో తాడు కట్టడం)

పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురి నడుం చుట్టూ ధర్బ ( ఎండిన గరిక ) తో అగ్ని దేవుణ్ణి స్మరిస్తూ ఒక తాడులా కడతాడు.

దీని అర్ధం : మనం ఒక కష్టమైన పని మొదలుపెట్టినప్పుడు నడుం చుట్టూ గుడ్డ చుట్టుకుంటాం . దాని వల్ల వెన్నుపూసకి అదనపు బలం ఇస్తాం. అదే విధంగా పెళ్లి అయిన తరువాత అదనపు బాధ్యతలు వస్తాయి కనుక పెళ్లి కొడుకు పెళ్లికూతురుకి తోడునీడగా ఉంటానని చెప్పడం .

( ఈ కార్యక్రమాలు చేయటంలో హడావుడి , ఆర్భాటం ముందరకు వస్తున్నాయి . ఆ మంత్రాల అర్ధాలు / భావనలు ఎంతమందికి తెలుసు ? ఆత్మవంచనే మళ్ళీ )

హిందూ వివాహంలో ఇది ప్రధానమైన ఘట్టం . 

మాంగల్యధారణం : (మూడు ముళ్లు వేయడం)

( ఇక్కడ ఓ సందేహం కలగవచ్చు , ఆడవాళ్ళ మెడ వంచి ఆ మాంగల్యధారణ ఎందుకు చేస్తాడు అని ? ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ మీద ఆధారపడి వుండాలన్నదే ప్రధానమైన వుద్దేశం )

మాంగల్యం అంటే మంచిది అని, ధారణ అనగా ధరించడం అని .

పెళ్లి కూతురి మెడలో రెండు పుస్తెలు పెళ్లి కొడుకు కడతాడు . అందులో ఒకటి పెళ్లి కూతురు తరఫునుండి , మరొకటి పెళ్లికొడుకు తరఫు నుండి. ఈ మాంగల్యం నమ్మకానికి , మనస్సాక్షికి ప్రతిరూపంగా, జీవితాంతం తోడునీడగా ఉంటానని పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురికి అందరి ముందు ప్రమాణం చేస్తున్నాడనటానికి ప్రతీక . మూడు ముళ్లు వేస్తాడు . అవి స్థూల శరీరానికి ( భౌతిక శరీరం ), సూక్ష్మ శరీరానికి ( పరబ్రహ్మ) , కారణ శరీరానికి ( ఆత్మ) కి ప్రతిరూపాలు . మనసా, వాచా , కర్మణా (నమ్మడం ,చెప్పడం ,చేయడం ) లకు కూడా ప్రత్రిరూపాలుగా మాంగల్యధారణ జరిగేటప్పుడు పంతులుగారు ఈ క్రింది మంత్రాలు చెబుతారు .

"  మాంగల్యం తంతునానేన మమజీవన హేతునా ,
  కంఠే బద్నామి శుభగే త్వం శరదశ్శతం "   

( ఇక్కడ ఒక పుస్తె పెళ్ళి కూతురి తరఫు నుండి , ఇంకొక పుస్తె పెళ్ళి కొడుకు తరఫు నుండి తేవటంలో మున్ముందు జీవితంలో కష్ట , సుఖాలకు , ఎదురయ్యే సమస్యలకు ఆ యిరువురి పెద్దలు బాధ్యులుగా వుంటారని , వుండాలని . )

తలంబ్రాలు :

ఇది సరదా కార్యక్రమం . పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు ఒకరిపై ఒకరు తలంబ్రాలు (అక్షింతలు - సాఫ్రాన్ - పసుపు - బియ్యంలో కలుపుతారు) వేసుకుంటారు .

( సహజంగా ఎదుటివారి మీద అక్షతలు చల్లటం , హుషారుగానే సాగిపోతుంటుది . అందుకే అతి సరదాగా జరుగుతుంటుంది . ఈ  రూపేణా వాళ్లలో వున్న బెరుకుతనం పోయి , కొంచెం చేరువ అవటానికి కూడా దోహదకారి అవుతుంది . ఆ పై మున్ముందు జీవితంలో ఒకరిపై , ఒకరు అక్షతలు చల్లుకోవటం జరుగుతుంది . దానికి పునాదే యిది అని చెప్పకనే చెప్పే కార్యక్రమం యిది )  

హోమం :

అనగా పవిత్రమైన అగ్ని. హోమం (అగ్ని) మనిషికి దేవునికి వారధిగా ఉంటుంది . హోమం చుట్టూ పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు మనస్సాక్షిగా ఒకరిని ఒకరు అంగీకరిస్తున్నట్టు అందరి ముందు ఒకరి చేయి ఒకరు పట్టుకొని ఏడు సార్లు తిరుగుతారు . ఈ ఏడు అడుగులు పెళ్లి ప్రమాణాలకి సూచికలు .

౧. ఇద్దరు కలిసి సంసార బాధ్యతలు తీసుకుంటాం
౨. ఇద్దరం ధైర్యంతో , శక్తితో గుండె నింపుకొని అన్ని అవసరాలని తీర్చుకుంటాం
౩. ఇద్దరం కలిసి కుటుంబ సుఖం కోసం , సంఘం వర్ధిల్లడం కోసం పాటుపడతాం
౪. కష్టసుఖాలలో కలిసి ఉంటాం
౫. కలిసి మంచి బుద్ధులు వచ్చేటట్టు పిల్లల్ని పెంచుతాం
౬. ఇద్దరం కలిసి సుఖ,శాంతి కోసం పాటుపడతాం. ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందుతాం.
౭. జీవితాంతం ఆలు మగల పెళ్లి బంధంతో ఉంటాం.

( ఇది ఆ యిరువురి చేత ప్రతిన చేయించటం , వీటికి కట్టుబడి వుంటాం అని . అగ్ని దహిస్తుంది కనుక , మనిషి అగ్నికే భయపడ్తాడు . వేటిల్లో నుంచి అయినా తప్పించుకోగలడు కాని , అగ్ని నుంచి తప్పించుకోలేడని పూర్వీకులు ఈ పధ్ధతిని ఆచరణీయం చేశారు . ఈ అంతర్విషయాలు ఎంతమందికి తెలుసు ? 

నాగవల్లి :

ఒక సిల్క్ ఉయ్యాల తయారు చేసి దానిలో చందనం కర్ర ముక్క, పండిన అరటి పండు(లేక మామిడి పండు) మరియు పసుపు ఒక పళ్లెంలో ఉంచుతారు. పండిన పండు ఆరోగ్యవంతమైన , పసుపు పవిత్రమైనదిగా , చందనం స్వయం సుగంధమైనదిగా , అందరికి భావిస్తారు . మంచిని పంచే మంచి పిల్లలు కలగాలని ఈ కార్యక్రమం చేస్తారు .

( ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీ యిరువురి దాంపత్య జీవితంలో పిల్లలు పుడతారు . ఆ పిల్లల్ని మీ యిరువురూ , ఈ ఉయ్యాలనెలాగైతే ఊపుతున్నారో , అలాగ పంచుకోవాలి వాళ్ళ పెంపకంలో అని అర్ధం .
ఆ తర్వాత వీరిరువురూ చేరువయ్యేటందులకు ఇది కూడా ఓ మార్గమే .

దీని తరువాత ఒక సన్నని (ద్వారం ) బిందెలో ఉంగరం వేసి పెళ్లి కొడుకు , పెళ్లి కూతురుని ఒకే సారి చేయి పెట్టి ఎవరు ఉంగరం ముందు తీస్తారో చిన్న సరదా పోటి కార్యక్రమం పెడతారు .

వీరిరువురూ చేరువయ్యేటందులకు ఇది కూడా ఓ మార్గమే .

సన్నికల్లు:

పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురి ఎడమ బొటను వేలుని పట్టుకొని సన్నికల్లు మీద పెట్టిస్తాడు. పక్కనే అగ్ని జ్వలిస్తూంటుంది . ఆ సమయంలోని మంత్రాలర్ధం "ఈ రాయిని ఎక్కు. మన మెదడుని రాయిలా జీవితంలో వచ్చే కష్ట సుఖాలకి చలించక స్థిరంగా ఉంచుకొందాం" అని ప్రమాణం చేస్తారు . తరువాత పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురుకి మెట్టెలు (సిల్వర్ రింగులు) కాళ్ల వేళ్లకి పెడతాడు.

తరువాత పంతులుగారు అరుంధతి (మహర్షి వశిష్టుని భార్య) నక్షత్రాన్ని చూపిస్తూ అరుంధతి పవిత్రత గురించి చెప్పి అలా ఆదర్శగృహిణిలా ఉండమని అరుంధతి దీవెనలు వధూవరులు తీసుకోమంటారు .

(దీనివెనుక ఒక ప్రధాన కారణమున్నది. వశిష్ట , అరుంధతీ ద్వయం ఆదర్శ దంపతులకు ఒక ప్రతీక . కొత్తగా పెళ్ళైన దంపతులు సైతం వారివలెనే ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో మనవారు ఆ దంపతులిద్దర్ని తారారూపంలో వీక్షింపచేస్తూ రావడం ఒక సాంప్రదాయమైంది . ఆ నాటి కాలంలో మునులైనా సంసారం లోని సారాన్ని అందుకుంటూ , సత్ప్రవర్తనలో నడవగలిగారని తెలియబడ్తుంది . కనుక మీరూ అలాగ నడుచుకోవలసినది అని తెలియచేయటానికే ఈ అరుంధతీ నక్షత్రాన్ని చూపించటం జరుగుంది . కాని ఏ పంతులుగారు వశిష్టుని చూడమని ఎపుడూ , ఎక్కడా చెప్పిన దాఖలాలు తెలియరాలేదు . అయితే ఈ మానవులకు ఏదైనా ఆశ చూపనిదే ఏదీ చేయరన్న దృఢనమ్మకంతో యిలా వీరిద్దర్ని సందర్శించడం వలన దంపతులకు ఆయువు, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యము, సౌభాగ్యములు కలుగుతాయి అని ఎఱ వేయటంతో అదో ఆచారంగా , సంప్రదాయంగా మారిందే కాని , ఆ అరుంధతిని ఆకాశంలో చూసిన వారెవ్వరూ ఉండి ఉండరు . ఎందుకంటే ప్రక్కన వున్న మంచివాళ్ళనే చూడలేకపోతున్నారు . మనకు తల్లితండ్రుల ద్వారా సంక్రమించిన రెండు కళ్ళు కొంత మేర మాత్రమే స్పష్టంగా చూడగలవు అని మనం ఎన్నటికీ మరచిపోకూడదు . ఆ ఆకాశంలో వున్న వాటిని చూడాలంటే , అందుకు ఆ కనపడని జ్ఞాన నేత్రం ( భృకుటి వద్ద వుంటుందని ) ద్వారా మాత్రమే చూడగలమని , అందుకే లింగ భేదం లేకుండా అందరూ బొట్టు పెట్టుకొనమని చెప్తూ , దాన్ని ఓ ఆచారంగా అలవాటు లోకి తెచ్చారు . ఈ విషయాన్ని కూడా అంతర్భావంగానే వుంచారు . అందరకు తెలిసేలా బయటకు వెల్లడి చేయలేదు . ఇలా చాలా సద్విషయాలను కట్టడి చేయటం జరిగింది . తెలియకుండా అగ్నిని పట్టుకుంటే కాలుతుందన్నది సత్యమే . కాని ఎంతమంది అలా తెలియకుండా పట్టుకొంటారు అని మాత్రం ఆలోచించలేకపోయారు ఆ నాటి మహానుభావులు . ప్రతి ముఖ్య విషయాన్ని వాళ్ళ ( మంత్రాల ) గుప్పెటలో పెట్టుకుని సమాజం మీదకు వదిలారు . అన్నీ అగ్ని లాగే తమ స్వభావాన్ని తెలుపలేవు అన్నది ఒక్కమారు ఆలోచిస్తే మంచిది . ( పంతులుగారు అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపించాలని ప్రయత్నించినా ( ఆ పంతులుగారికే కనపడదు లెండి ) , చూసినవారెవ్వరు ? చూడలేదంటే మనల్ని అవమానిస్తారని భావించి చూశామని చెప్పేవాళ్ళే అందరూ . 

పాణి గ్రహణం :

దీని అర్థం ఒకరి చేయిని ఒకరు పట్టుకోవడం. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. పురోహితులు ఈ కార్యక్రమాన్ని పుణ్యకాలంలో చేయిస్తారు.
పెళ్లి కూతురు కుడి చేయి వేళ్లని శంఖం ఆకారంలో ముడిచి పెళ్లి కొడుకు అదే విధంగా పెట్టి పెళ్ళి కూతురు వేళ్లని పట్టుకుంటాడు . పెళ్లి కూతురు చేయి పైకి పెళ్లి కొడుకు చేయి కిందకి ఉండేటట్టుగా పట్టుకుంటారు.

పెళ్లి కొడుకు కింది విధంగా ప్రార్ధన చేయాలి:

అర్ధాంగి! ఈ రోజు నీ చేయిని అందరి ముందు పట్టుకున్నాను . నీతో జీవితాంతం సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మంచి పిల్లలను కని పెంచాలని తోడు నీడగా ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తున్నాను. లక్ష్మీ దేవి కటాక్షంతో నిన్ను,మన పిల్లల్ని గుడ్డ,బట్ట,తిండి,చదువు ,ఐశ్వర్యం, సంతోషంతో ఉంచాలని ఆ తల్లిని ప్రార్ధిస్తున్నా. నేను అందరి ముందు నిన్ను నా భార్యగా స్వీకరిస్తున్నా. వాయు దేవుడు అన్ని దిక్కులు వెళ్లి అందరికి బంగారం పంచాలని, అగ్ని దేవుడు అందరికి ఆహారం సమకూర్చాలని , నీవు , నేను సర్వదా సుఖంతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.

( నీతులెవరు చెప్పినా చాలా చాలా బాగుంటాయి కదా ! అలాగే ఈ భావనలెపుడూ మంచివే , ఆచరణలే అసాధ్యమైనవి . ఇంత క్రితం చెప్పించినా మరల చెప్పించటంలో మరచిపోరాదు అన్నదే ఇచ్చట అర్ధం )

లజ హోమం :

పురోహితుడు నూతన దంపతులతో హోమం లో ఉబ్బిన బియ్యం వేయిస్తారు . ఇలా చేయడం ద్వారా వధువు వరుడు ఎక్కువ కాలం జీవించాలని , పిల్లపాపలతో సుఖంగా ఉండాలని పుట్టింటి వారు , మెట్టింటి వారు కలిసి ఉండాలని  కోరుకొనటం . ఇలా హొమం చుట్టూ మూడు సార్లు వధూవరులు ఉబ్బిన బియ్యం వేస్తూ ప్రార్ధిస్తారు .

( ఆ యిరువురి ఆలోచనలు ఒకే రకంగా వుండాలన్న భావనే )

పెళ్లి కూతురుకి నడుం చుట్టు కట్టిన దర్భని తొలగించడం :

పెళ్లి కూతురు క్రింది విధంగా ప్రార్ధనలు చేస్తూ  ఆ దర్బని తొలగిస్తుంది.

పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన ఈ వరుడు కట్టిన దర్బని తొలగిస్తూ  , నీవు , నేను  సుఖసంతోషాలను పంచుకుంటూ బ్రహ్మ లోకం చేరుదాం .

( అంటే ప్రతి సృష్టికి కారకులవదామని , ఆనందాలని పంచుకుంటూ )

నేను అనుమతి ఇస్తున్న నీకు ఆ దర్బ లేకుండ నాతో సుఖంగా ఉండవచ్చు అని.

( ఆ వరుడు నేను నీ నడుమును చుట్టేస్తాను . ఇంక ఆ దర్భతో పనిలేదు , ఆ దర్భను తీసివేయి అందుకు నేను అంగీకరిస్తున్నాను , ఈ క్షణం నుంచి నువ్వు నా శ్రీమతివి అంటాడు .) 

                                                                                              ******

( సృష్టి ప్రారంభంలో జనాభా అల్పం . అందువలన ఆనాటి చదువులు అలా సాగాయి . అన్ని భాషలకు మూలం సంస్కృతం కావటం వలన , అన్నింటిని సంస్కృతంలోనే సిధ్ధం చేశారు . అందుకే ఆచారాలు  , మంత్రాలు , సంస్కృత మంత్రాలలోనే యిమిడి వున్నాయి . క్రమేపి జనాభా అధికమైనట్లే , భాషలు అధికమైనాయి . అయినా మూల మంత్రాల్ని సంస్కృతంలోనే వుంచి జీవనం కొనసాగిస్తూ వచ్చారు . వేదాలు , పురాణేతిహాసాలు , రామాయణ మహా భారతాల లాంటి వాటిని మాత్రం వారి వారి ప్రాంతీయ భాషలలోకి మార్చుకున్నారు . అలా మార్చినందువలన అందులోని అంతర్భావమేమీ దెబ్బతినదు కదా ! అవే మంత్రాలైతే అంతర్భావం బయట పడితే సమస్యలు తలెత్తుతాయి . కనుక ఆ సంస్కృత భాషని నేర్చుకున్న వారు మహా పండితులుగా చెలామణీ అయి కాలక్రమంలో  . వారే బ్రాహ్మణులని నిర్ధారణ చేసుకున్నారు . ప్రపంచంలో వారే పూజార్హులు , పురోహితులు . 
పురోహితులు అంటే , పురమునకు హితము చేకూర్చేవాళ్ళు అని అర్ధం కదా ! ఏంతవరకు హితము చేకూర్చారన్నది ఆలోచిస్తే అందరికీ అర్ధమవుతుంది .
మంత్రాలు అంటే మంచి భావనలకు మూలమైనవని అంతరార్ధం . కాని అవి స్వార్ధంతో కూడుకోవటం వలన సంస్కృతం లోనే వుండిపోయాయి ఈ నాటివరకు .

నిత్యం ఎన్నో పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతున్నాయి . ఎంతో మంది దంపతులవుతున్నారు . ఇంతకు ముందు అయ్యారు , ఇప్పుడూ అవుతున్నారు . పెళ్ళి చేయించే పంతులుగార్లకి కూడా ఈ అర్ధాలు బహుశా వాళ్ళకెంతమందికి తెలుసో ఒకమారు ఆలోచించండి . ఎంతమందికి ఈ వేద మంత్రాల భావన తెలుసు ? ఎంతమంది అర్ధం చేసుకొని జీవనం సాగిస్తున్నారు ? అర్ధం తెలియనిదేదైనా వ్యర్ధమేనన్నది అక్షర సత్యమే కదా ! కొంచెం ఆలోచించండి . ఈ పెళ్ళి తతంగం సరదాల దురద తీర్చుకోవటానికి తప్ప చక్కటి జీవనం సాగించటానికి దోహద పడటం లేదని , దోహద పడాలని ఆశిస్తూ ఈ వ్యాసం వ్రాయటం జరిగింది . 

ఏ ఒక్కరినీ దూషించాలని గాని , వేలెత్తి చూపాలని గాని నా ఉద్దేశం కాదని తెలియచేస్తున్నాను .


శ్రధ్ధగా ఆలోచించి ఆచరణయోగ్యం చేయటానికి మీ వంతు మీరు ప్రవర్తిద్దురూ .  

గమనిక : ప్రవరాఖ్యుడు పెళ్ళి గురించి వ్రాసినదానినాధారంగా ఇలా  మరింత విపులంగా విశ్లేషణ చేయటం జరిగింది . 

మరలా మరో మారు కలుసుకుందాం / మరింత తెలుసుకుందాం .                                                                                            *** ముగిసింది ***

లిబర్టీ స్టాట్యూ

                                                                    
                                                                                                                                        రచన : శర్మ జీ ఎస్


లిబర్టీ స్టాట్యూ 
ఎడిసన్ నుంచి  మాకుటుంబం వరకు లిబర్టీ స్టాట్యూ చూసి వద్దామని ఉదయం10.30 గంటలకు బయలుదేరాము . వర్షసూచన 20 శాతం అని గూగుల్ నెట్ లో చూసి , అందుకు కావలసిన సరంజామా ( స్వెట్టర్లు , మంకీ క్యాప్స్ , యియర్ క్యాప్స్ ) తీసుకొని మా ఇన్నోవాలో బయలుదేరాం . 45 మినిట్స్ లో చేరుకున్నాము . 


 మాన్యుమెంట్
26 సెప్టెంబర్ 2009 లో వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ల్లో మరణించిన వాళ్ళ జ్ఞాపక  చిహ్నంగా కట్టిన దారి ( మాన్యుమెంట్  ) గుండా ఆ లిబర్టీ పార్క్ దగ్గరికి వెళ్ళాము .

పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలా పనిచేసిన ఆ నాటి రైల్వే స్టేషన్
గతంలో యిక్కడ విదేశాలనుంచి వచ్చినవాళ్ళను చెక్ చేయటాన్ని పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ లా ఉపయోగించేవాళ్ళట ఆ రైల్వే స్టేషన్ ని . ఆ విషయం తెలుసుకొని ముందుకు అలా నడచుకుంటూ వెళ్ళాము . ఈ లోగా మా అబ్బాయి వెహికిల్ పార్కింగ్ చేయటానికి వెళ్ళి వచ్చి , యిక్కడ లిబర్టీస్టాట్యూని చూడటనికి అనుమతులు ఆపుచేశారుట జూలై 4 వరకు అని తెలియచేశాడు . దాంతో మొదట కొంచెం నిరుత్సాహపడ్డా , మెల్లగా ఆ చుట్టుపక్కలే చూసుకుంటూ కొన్ని ఫొటో
లు తీసుకొన్నాము  .                                                                                      
                                                                     బహుళ అంతస్తుల భవనసముదాయం 

షుమారుగా 1.15 కి అలా ఆవల ( న్యూయార్క్ ) వైపు వున్న బహుళ అంతస్తుల భవన సముదాయం ప్రక్కనే వున్నబ్యాటరీ పార్క్ వద్దకి వెళ్ళి , అలా బోట్  మీదగా వెళ్ళి దగ్గరగా చూడాలనుకొన్నాము . 2.30 కి అక్కడకు చేరుకొని , 3 గంటలకి   బోట్ లో తీసుకువెళ్ళి చూపిస్తారంటే టికెట్లు తీసుకొని , వెళ్ళి లైన్లో నుల్చొన్నాము . ఈ లోపల అక్కడే ఒకళ్ళు మీరెంతమంది అని , అందర్నీ నుల్చోమని ఓ ఫొటో తీశారు . ఫొటోబాగుంటే ,ఇష్టమైతే తీసుకోవచ్చు మనీ పే చేసి . 4 గంటలకు ఆఖరు అన్నారు . 2.30 బోట్ వచ్చింది , వరుసగా అందరం ఎక్కాము . కొంతమంది లోపల , ఇంకొంతమంది పైన ఎక్కారు . అప్పటికి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు బయలుదేరింది . 

అలా ఆ బోటులో వెళ్తుంటే , ఆ ప్రక్కనే హెలికాఫ్టర్ రైడింగ్ ఉన్నది . ఆ హెలికాఫ్టర్స్ పసుపు రంగులో ఉంటాయట . కాని మాకు కనపడిన హెలికాఫ్టర్లు వేరే రంగులో వున్నాయి . అవి భద్రతావిధుల వాళ్ళకు సంబంధించినవట .లోపలనే ఆ చుట్టుప్రక్కల వాటి గురించి వివరంగా వివరించబడ్తాయి స్పీకర్ ద్వారా . అలా అలా చుట్టురా వున్నబహుళ అంతస్తుల భవనాలను చూసుకొంటూ , లిబర్టీ స్టాట్యూ వద్దకు చేరుకొన్నాము . లోపలకు ఇప్పుడు ఎలౌ చేయటం లేదు కొన్ని రిపేర్ల కారణంగా . దూరాన్నుంచే ఆ లిబర్టీ స్టాట్యూ ఫొటోలు తీసుకొని వీడియోలు తీసుకుని నలువైపులా చూస్తూ , 4.15 గంటలకు  మెల్లగా రిటర్న్ అయినాము . 

ఇక్కడ అండర్ గ్రౌండులో     
వ్యాపారదుకాణాల సముదాయం వుంటుంది.వాటికి ఇనప తలుపులు వాడతారు  . 

 
ఫుట్ పాత్ మీద వున్న పాన్ షాప్


అక్కడ ఫుట్ పాత్ మీద వున్న పాన్ షాప్ లను ఫొటో తీసుకుని నడుచుకొంటూ వస్తుంటే వర్షం పడింది . ఆగాము , పది నిముషాలలో పార్కింగ్ కి వెళ్ళి , అక్కడనుంచి అటు , ఇటు తిరిగి ఎడిసన్ కి
6 గంటలకు వెళ్ళాము . 

                                                            


                                                                                                           *********