దశల దిశలు


అకారానికి నాలుగు దశలు ఏర్పడతాయి ,

బాల్యం , యౌవనం , కౌమారం , వార్ధక్యం ,

బాల్యం లో తనకేం కావాలో తెలియకపోవటం వలన చుట్టు ప్రక్కల వాళ్ళందరి నడవడి ప్రభావం పడి ,
తనకు తెలియకుండానే గడిచిపోతుంది .

ఇక యౌవనం , ఈ దశలో అవయవాలు పెరుగుతూ , వాటికి కొన్ని అవసరాలుంటాయని , అవి తీర్చు
కోమని , తొందర చేస్తుంటాయి . ఈ తొందరలో దాదాపుగా పధ్ధతిగా ( నిజంగా తనకు భవిష్యత్తులో ) ఏం
కావలసి వస్తుందో తెలియనీయకుండా తొందర చేసి భవిష్యత్తుని అంధకారమయం చేస్తుంటుంది .  ఈ
దశలోనే ఈ దశలను అనుభవించిన వాళ్ళు , వాళ్ళ అనుభవాన్ని దృష్టిలో వుంచుకొని , కనీసం మిగిలిన
( తన ) వాళ్ళ జీవితాలు అలా కాకుండా ఉండాలని యోచించి ఆ యౌవ్వనులకు , వివాహాలు చేస్తుంటారు .
కొంతమంది వింటారు , ఇంకొంతమంది వినకుండా , మా జీవితం మాది , మాకు తెలుసు , ఎలా జీవిం
చాలో , ఎటువంటి వారిని నా సహచరులుగా ఎంచుకోవాలో అని ఆ దిశగా నడుచుకొంటుంటారు .

మూడవది కౌమారం : ఈ దశలో తాము వయసులో చేసిన పొరపాట్ల వల్లనో , లేక ఆ అలవాట్ల వల్లనో ,
తమకు కలిగిన సంతతిని అలా పెంచకుండా సక్రమంగా పెంచాలని ( తాము సరిగా పెరిగుంటే ఇలా ఆలో
చించటం సబబే . తాము అల్లర చిల్లరగా పెరిగున్నా , తమ పిల్లల భవిష్యత్తైనా చక్కగా ఉండాలన్న సదు
ద్దేశం కూడా  ఒక కారణం కావచ్చు ) ఎక్కువగా వెంటపడ్తుంటారు . తమ ఆనందాలను అనుభవించటా
నికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు .

నాల్గవది వార్ధక్యం : పై మూడు దశలలో అనుభవించిన తదుపరి లభించే దశ ఇది . ఇక్కడ చాలావరకు
తమ వారసులను సరైన మార్గంలో వాళ్ళ జీవనం సాగించాలని , వాళ్ళను తమ అనుభవాలతో ప్రభావితం
చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ , ఆఖరి పయనం కొరకు నిరీక్షిస్తుంటారు .


        **************
నా న్యూ నుడులు - 13

                                                                                                                                    రచన : శర్మ జీ ఎస్1.  మంచాలలో రక్తి  ,
    లంచాలతో విరక్తి .


2.  పాటలు పాడగలం 
   పాట్లు మాత్రంపడలేం

3. పదవి కొఱకు నాయకులు ,
 అరాచకాలను సృష్టిస్తారు .

4.  పెదవి కొఱకు  కాముకులు ,
     అత్యాచారాలకు ఒడిగడతారు .

5.  ఎదుటివాడు చేస్తే అది తప్పు ,
    అదే మనం చేస్తే గొప్ప ఒప్పు .

6.  ఆడవాళ్ళకు ఆభరణాలు అందం
        ఆడవాళ్ళకు ఆ భరణమూ ఆనందమే .

7.  స్వార్ధంతో సమస్యలు ఉత్పన్నమౌతాయి
      అర్ధం చేసుకొంటే దూరంగా పారిపోతాయి .

8.  ఆ వినాయకుడిని ఏమైనా , ఎన్నైనా అడగొచ్చు
       ఈ నాయకుడిని ఏలాగైనా , ఎప్పుడైనా కడగొచ్చు. 

9.  సహజంగా  చెప్పిందే  చెప్పటాన్ని నస అంటారు
పదే పదే అదే విషయాన్ని పదుగురితో చెప్పటాన్ని 
ఈనాటి పనసగా పేరుగాంచింది .


10. తన ప్రాణ రక్షణ కొఱకు ఎదుటి  జీవిని చంపటం తప్పు కాదట ,
    మానవులు తప్ప మరే జీవులైనా దీన్ని పాటిస్తే పేద్ద తప్పట ,
అదే అసలు సిసలు ధర్మమట

*******

తెలుసుకో - మసులుకో

                                                                                                                                              శర్మ జీ ఎస్


ఇల్లలకగానే పండుగ కాదు

తాళి కట్టగానే శోభనం కాదు

రోగం అప్పటికప్పుడు రాదు

వచ్చినా  , వెంటనే తగ్గిపోదు

స్థలం కొనగానే విలువ పెరగదు

నారు వేయగానే పంట పండదు

ఇల్లు కట్టి చూడు , పెళ్ళి చేసి చూడు

ఆలోచన రాగానే ఆచరణకు నోచుకోదు

ఎసరు పెట్టగానే అన్నం తయారు కాదు

ప్రేమించగానే పెళ్ళాము కాదు , మొగుడు కాడు

కడుపుతో వుండగానే పిల్లలను ప్రసవించలేరు

బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయగానే వడ్డీ కలవదు


ఇలాంటి వాటన్నిటి వెనుక మనకు కనపడకుండా ఒకటి దాగి వున్నది .
అదే కాలం .

ఇవన్నీ అందరకీ తెలిసినవే అయినా , వాటిలోని అంతత్రార్ధం తెలుసుకోకుండా ఫలితాల కొఱకు ఎదురు చూడటం . అవి అందనప్పుడు నిరాశ చెందటం పరిపాటి అయిపోయింది . అప్పుడు కాలాన్ని నిందించటం సర్వ సాధారణమై పోయింది .

అసలు ఈ ప్రపంచంలో మానవ మనుగడకు మూలాధారమైనది కాఇలం అని తెలుసుకొంటే సమస్యలు సమస్యలుగా కనపడవు . వెఱపు లేకుండా ఆనందంగా జీవించే అవకాశాలు అధికంగా లభ్యమౌతాయి .

                                                                    ********
వాడుక మఱచెదరేలా ?


                                                                                                                            వ్యాస రచన :శర్మ జీ ఎస్
                                                                      
                                                                       

                                                                               


ఒక్కడి కోసం ఎందరినో చంపటం అమానుషం 
ఎందరి కోసమో ఒక్కడు చావటం ఆదర్శం .

అసలు వస్తువు కనుగొనటానికి మూలకారణం ప్రజా ప్రయోజనాల కొఱకు మాత్రమే .
అలాంటి సదుద్దేశంతో కనుగొన్న పిమ్మట , వాటిని ఉపయోగించే వాళ్ళు దుర్వినియోగానికి పాల్పడటం శోచనియం .
అలాంటి దురుద్దేశాలతోనే ఆ కనుగొనబడిన మూలపురుషుడి ఆత్మ ఎంతగా ఘోషిస్తుందో , కళ్ళెదుట యిటువంటి ఘోరాలు అవలీలగా జరిగిపోతుంటే కళ్ళు చెమల్చని వాళ్ళుంటారా ?

తుపాకీ : కనుక్కొన్నది ఆత్మ రక్షణకు , దుష్టుల శిక్షకు .
ఆ పేరులోనే వుంది . 
అవసరమైనప్పుడు వాడితే అది తుపాకి
అనవసరమైనప్పుడు వాడితే తు పాకీ అని .

అణుబాంబు : కనుక్కొన్నది దేశ రక్షణకు మాత్రమే .

చలన చిత్ర నిర్మాణం పుట్టింది : సమాజంలో జరుగుతున్న పొరపాట్లను చూపిస్తూ , ఆ పొరపాట్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలో చూపించటం . ఇందులో నీతి వున్నది .
కాని ఆ చలన చిత్ర నిర్మాణాన్ని బూతుల దృశ్యాలకు కేటాయించి మనుషుల మనస్తత్వాలను బళీన పర్చటం అతి పెద్ద నేరం .

టెలివిజన్ : ఎప్పటికప్పుడు సమాజంలో , దేశంలో , ప్రపంచాలలో జరుగున్న పరిణామాలను చూపించటం కొఱకు కనుగొనబడినది . ఆనందం అధికంగా కేటాయించబడినది . క్రమేపీ ఆ విషయం మఱుగున పడి ,కక్ష , కార్పణ్యాలు , ద్వేషా విద్వేషాలను , ఆడవాళ్ళ్కు ఆడవాళ్ళే శత్రువులుగను చూపించటం ఎంత ఘోరమో . 
ఎక్కడో ఒకచోట ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగితే దానిని కొత్తవారితో చిత్రీకరించి , హంగామాల విశ్లేషణలతో ప్రసారం చేయటం నేరమే .

ఇలా సదుద్దేశంతో కనుగొనబడిన ప్రతిదీ దుర్వినియోగ పాలవటం , ఈ నాడు క్షిపణితో కూల్చబడ్డ మలేసియా విమానంతో సమానమే .

కనుక ఎవరికి వాళ్ళు కొంచెమైనా ఆలోచించి సద్బాటకు దోహదపడ్తే మఱి కొంత కాలానికైనా మంచే జరుగుతుందని ఆశిద్దాం .

ఆ మలేసియా విమానంలో అసువులు బాసిన వారి ఆత్మలకు శాంతి కలగాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను .

ఇక నైనా

                                                                                                                                               శర్మ జీ ఎస్

                                                                                 
                                                                                 


ఫేస్ బుక్ లో స్వాతి ఎకౌంట్ ఓపెన్ చేసింది
తన ఫేస్ ని చూపిస్తూ కొత్త ఫేసులను చూడ్దామనుకున్నది 
కొత్త కొత్త ఫ్రెండ్స్ పరిచయమౌతారని
ఆ ఒరవడిలో సూరజ్ సింగ్ తో పరిచయం 
ఒక్కరోజులోనే ప్రణయానికి దారి చూపింది 
ఫలితంగా అతనితో గుట్టుగా ప్రయాణించింది
ఆ పరిచయం తన ఫేటునే మార్చేస్తుందనుకున్నది
చివరికి తన ఫేస్ నే ఎవరూ గుర్తుపట్టనంతగా మార్చేసింది 
ప్రణయంగా మారుతుందనుకున్నది ప్రళయంగా మారింది .
చున్నీఈకి అర్ధం తెలుగులో పయ్యెద అని
పయ్యెద అంటే అసలు అర్ధం పై ఎద అని
ఎదపై వేసుకొనేది కనుక పై ఎద 
గుర్తుకొచ్చేటట్లుగా పేరు పొందింది .

*******

గమనిక : నూతనత్వం  మంచిదే . అయితే దానిని ఎలా వాడుకోవాలో అలాగే వాడుకొంటే అందువలన సత్ఫలితాలు వస్తాయి . ఓ వేళ రాకున్నా దుష్ఫలితాలు రావు .

దేనిని ఎలా వాడాలో అలా వాడకుండా వుంటే ఏదైనా దుష్ఫలితాలనే అందిస్తుంది .

ఉదా : సైకిలు మీద ఆడవాళ్ళు వెళ్ళదలుచుకున్నప్పుడు , చీరె , పరికిణీ , పావావడాల కంటే , పంజాబీ డ్రెస్స్ వేసుకొంటే చాలా మంచిది .
టూ వీలర్స్ మీద ప్రయాణించేటప్పుడు , ప్రYఅణానికి వీలుగా వుండేవి ధరిస్తేనే సుఖంగా వుంటుంది .అటువంటి చున్నీ మీద శ్రధ్ధ లేకుంటే పరిణామాలు యిలాగే ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా వుంటాయి .

దీనినే ఆంగ్లేయులు చాలా సింపుల్ గా చెప్పారు . డ్యాన్స్ అకార్దింగ్ టు ద ట్యూన్ అని .
దాన్నే ంసన వాళ్ళు : ఏ ఎండకా గొడుగు పట్టమన్నారు . సరిగా అర్ధం చేసుకొంటే అందరికీ మంచిదే .

గ్రహించుకొని మసులుకొంటే మనుగడకెంతో మంచిది .

*******


మా నవ జీవనం

                                                                                                                                        రచన : శర్మ జీ ఎస్

బాల్యంలో నచ్చినవి ,
ప్రాయంలో నచ్చలేదు ,

ప్రాయంలో నచ్చినవి ,
యౌవనంలో నచ్చలేదు .

యౌవనంలో నచ్చినవి ,
కౌమారంలో నచ్చలేదు .

కౌమారంలో నచ్చినవి ,
వార్ధక్యంలో నచ్చలేదు .

వార్ధక్యంలో నచ్చినా , నచ్చకున్నా ,
వదులుకోక వెళ్ళక తప్పటంలేదు .

చివరగా ,
 ఏ వయసులో నచ్చాల్సినవి ,
ఆ వయసులో నచ్చక పోవటమే ప్రధాన కారణం ,
నచ్చిన వాటితో , నచ్చిన వారితో ,
ఆనందించలేకపోవటమే కదా 
ఈ మా(నవ )జీవనం

******

లేదే ఆ జాడ


                                                                                

                                                                                                                              కవితా రచన : శర్మ జీ ఎస్


ఏ దేశమేగినా ,
ఎందు కాలిడినా ,
పొగడరా నీ తల్లి ,
భూమిభారతిని ,
అన్నారు ఆ నాడు ఆ గురజాడ .

ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టవోయ్ ,

గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్ ,
అన్నారు అదే గురజాడ గారు .

మాతృమూర్తిని ,
మాతృభూమిని ,
ఎన్నటికీ మరువరాదు ,
నిజమే మరి .

ఎందరో మహానుభావుల
ప్రవచనాలను , సూక్తులను ,
వల్లె వేస్తున్నారు  , 
కాని ,
ఆచరించేవారే ,
కరువైపోయారు ,

ఏడా కానరాదే ,
 ఆ జాడ ఓ గురజాడ ........


 *******