నా న్యూ నుడులు - 13

                                                                                                                                    రచన : శర్మ జీ ఎస్1.  మంచాలలో రక్తి  ,
    లంచాలతో విరక్తి .


2.  పాటలు పాడగలం 
   పాట్లు మాత్రంపడలేం

3. పదవి కొఱకు నాయకులు ,
 అరాచకాలను సృష్టిస్తారు .

4.  పెదవి కొఱకు  కాముకులు ,
     అత్యాచారాలకు ఒడిగడతారు .

5.  ఎదుటివాడు చేస్తే అది తప్పు ,
    అదే మనం చేస్తే గొప్ప ఒప్పు .

6.  ఆడవాళ్ళకు ఆభరణాలు అందం
        ఆడవాళ్ళకు ఆ భరణమూ ఆనందమే .

7.  స్వార్ధంతో సమస్యలు ఉత్పన్నమౌతాయి
      అర్ధం చేసుకొంటే దూరంగా పారిపోతాయి .

8.  ఆ వినాయకుడిని ఏమైనా , ఎన్నైనా అడగొచ్చు
       ఈ నాయకుడిని ఏలాగైనా , ఎప్పుడైనా కడగొచ్చు. 

9.  సహజంగా  చెప్పిందే  చెప్పటాన్ని నస అంటారు
పదే పదే అదే విషయాన్ని పదుగురితో చెప్పటాన్ని 
ఈనాటి పనసగా పేరుగాంచింది .


10. తన ప్రాణ రక్షణ కొఱకు ఎదుటి  జీవిని చంపటం తప్పు కాదట ,
    మానవులు తప్ప మరే జీవులైనా దీన్ని పాటిస్తే పేద్ద తప్పట ,
అదే అసలు సిసలు ధర్మమట

*******

1 comment:

  1. మంచాలలో రక్తి ,
    లంచాలతో అనురక్తి

    ReplyDelete