ఓటు - వేటు

                                                                                                           
                                                                                                                                     రచన : శర్మ జీ ఎస్

దవాఖానాలో ఉన్నా ,
ఆఖరికి ,
పాయిఖానాలో వున్నా , 
చిట్లించుకొంటున్నా ,
ఛీదరించుకొంటున్నా , 
నాకూ , నా వాళ్ళకి ,
యిచ్చినంత ప్రాముఖ్య ,
వాళ్ళ భార్యకే కాదు ,
వాళ్ళను కన్నవాళ్ళకు గాని ,
వాళ్ళు కన్నవాళ్ళకు గాని ,
ఇవ్వనే యివ్వరు ,

వాళ్ళ 5 ఏళ్ళ రాజకీయ భవితవ్యాన్ని ,
తేల్చే వాడిని , నేనేనని  ,
( ఓటరుని  కదా ! )
కటిక నేలపైనైన ,
ఏ నాయకులైనా  , 
నాకొఱకు పడిగాపులు కాస్తారు ,

అలా నా ఓటు అందుకున్నాక ,
అదేనండి , 
రేపు గెలిచాక ,
ఆ పదవులను అంటిపెట్టుకొని , 
ఆ సీటు కొఱకు తాము వెచ్చించిన దానికి ,
పదింతలని రాబట్టుకోవటంలో వాళ్ళు చూపే శ్రధ్ధలో , 
నన్నే మఱచిపోతారు ,
మఱచిపోవటం మానవ నైజమేనని ,
అనుకొని సర్ది చెప్పుకోవచ్చు ,
కానీ , 
నేనెవ్వరో గుర్తు చేసినా , 
గుర్తుకు వచ్చినా , రానట్లు , 
అసలు తెలియనట్లు ప్రవర్తించే ఆ తీరుకే , 
ఓటు వేయాలన్న మనసు ,
కలగటం లేదు ,
 ఆలోచనే రావటం లేదు ,
చదువుకున్న నాకైనా , 
చదువు తెలియని మా అమ్మా , అయ్యలకైనా ,
డొనేషన్లు కట్టి చదువు కొనే నా వారసులకైనా .

  ******

No comments:

Post a Comment