నా ( న్యూ ) నుడులు -1

1                 ఆడది సృష్టికి మూలమైతే , 
                   మగవాడు ఇంటికి మూలం

2                 మగవానికి ఆఫీసులోని కాగితాలు ఎంత ముఖ్యమో
                   ఇంటిలోని జీవుల జీవితాలూ అంత ముఖ్యమే .

3                 జీవితం 
                   ఎవరి చేతుల లోనూ లేదు
                   వారి వారి చేతల లోనే ఉంటుంది . 

4                 భార్య 
                   దగ్గరుండి ఆనందపెడుతుంది
                   దూరానుండి బాధపెడుతుంది .

5                 నీతి కానిది ఆసించకు
                   నీది కానిదీ ఆసించకు
                   నీ దానిని ఆలస్యం చేయకు .  

6                 నిలకడలేని మనసు 
                   తలగడలేని  పరుపుతో సమానం .

7                 ప్రమాదాన్ని ఎదిరించు
                   ప్రమోదాన్ని ఆస్వాదించు .

8                 ఆదరణ , ఆచరణ కవలలు.
                   ఆదరణతో మనస్సును మచ్చిక చేసుకో
                   ఆచరణతో జీవితాన్ని బాగుచేసుకో .

9                 మూసిన తలుపులు 
                   తీయని తలపుల గురుతులు .

10               తెలియక చేసేది పొరపాటు
                   తెలిసి చేసేది అలవాటు .


                                                                                                      ( మళ్ళీ కలుసుకొందాం )


        
                   

5 comments:

 1. తెలిసీ తెలియక చేసేది గ్రహపాటా ?

  ReplyDelete
  Replies

  1. తెలియక చేసేది గ్రహపాటు అయ్యేది సమర్ధించుకొనే వాళ్ళ విషయంలో . వాస్తవానికి పొరపాటే కరెక్ట్.

   Delete
 2. @ భార్య
  దగ్గరుండి ఆనందపెడుతుంది
  దూరానుండి బాధపెడుతుంది .

  ఈ కాలం మృగవాళ్ళు భార్య దూరంగా ఉంటే పండగలు చేసుకుంటున్నారు...అటువంటప్పుడు... ఆమెకి మాత్రం ఏమి అభిమానం ఉంటుంది ...??

  ReplyDelete
  Replies

  1. నేను చెప్పింది మగవాళ్ళ గురించి , మృగవాళ్ళ గురించి కాదుగా .

   Delete
 3. భార్య
  దగ్గరుండి ఆనందపెడుతుంది
  దూరానుండి బాధపెడుతుంది .

  నాకు ఈ లైన్స్ బాగా నచ్చాయి!!! నిజమో కాదో తెలీదు కాని చాలా చాలా బావున్నాయి!!

  ReplyDelete