తీర్పు
ఈ తీర్పు మినీ కవిత " తెలుగువారమండి " వెబ్ మ్యాగజైన్ లో ప్రచురింపబడినది .
2 comments: