నా ( న్యూ ) నుడులు - 21                  ఆ వయసులో చావ ,
                    ఈ వయసులో యావ .

2                  నోటిమాటలతో కడుపు నిండదు ,
                    నోటు చేతలతో కడుపు పండదు .

3                  చెప్పనిది చేయటం ఘోరమైతే ,
                    చెప్పినది చేయకపోవటం నేరమే .

4                  ఆత్రతతో అవిటివాడివి కాబోకు ,
                    భద్రతతో భవిష్యత్తును బాగుగా చూసుకో .

5                  ప్రగతిన పయనించు ,
                    సుగతిన జీవించు .

6                  ఆశలతో ఆత్రపడకు ,
                    భద్రతనే మరువకు .

7                   ఎంతకొట్టినా ఏడవను కానీ ,
                     తిడితే తక్షణమే ఏడ్చేస్తా .

8                   నాడు  ముందు చూపు ,
                     నేడు మందు చూపు .

                  కార్యం అంటే కట్టుకున్న భార్యతో చేసేది ,
                     స్వకార్యం అంటే -- ---- తను చేసుకొనేది ,
                     ఘనకార్యం అంటే పరాయి పడతితో చేసేది ,
                     స్వామికార్యం అంటే సన్యా(న్నా)సులతో సంభోగమన్నమాట .

10                 మానవుని దయా దాక్షిణ్యాల మీద కొంతమంది మాత్రమే జీవనం సాగించ గలరు ,
                     భగవంతుని దయా దాక్షిణ్యాల మీద అన్ని జీవరాసులూ జీవనం సాగించ గలవు .

                  
                                                                                                                 ( మళ్ళీ కలుసుకొందాం )

           

2 comments:

 1. శర్మాజీ,
  పచ్చి నిజాలు నిస్సిగ్గుగా చెప్పేస్తున్నారేంటీ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. మన్నించాలి , తప్పనిసరి అయి చెప్పాల్సి వచ్చిందచ్చట . అందుకే ---- ఉపయోగించాను .

   Delete