మలుపు

( ఈ మినీ కవిత "  మలుపు  "   వారపత్రిక లో 06-06-1980 న ప్రచురితమైనది ) 

ఆశల ఆరాటంలో 
ఆశయాల పోరాటంలో
జీవికి అలుపు 
జీవితానికే ఓ మలుపు .

          ***

No comments:

Post a Comment