నా న్యూ నుడులు - 9

                                                                                                                                      రచన : శర్మ జీ ఎస్

1  .  when your body is excess sizes ,
       you need the exercises .

2  . పేగు తెంచుకొని జనిస్తాడు ,
       పేరు కొరకు తపిస్తాడు .        

3 .  ఆనాడు వందేమాతరం అన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ,
      ఈనాడు మందే మా తరం అంటున్న  యువత .

4  . నాడు పవిట వేయటం పరదా ,
      నేడు పవిట తీయటం సరదా .

5  . నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు ,
     తప్పు చేయనిదే పగ కాడు .

6  . అయినవాళ్ళు ఆవుల్లాంటివారు ,
      కానివాళ్ళు కాకుల్లాంటివారే .

7  . ఆలోచనలకు నిదానమే అమృతం ,
      ఆచరణకు ఆలస్యమే విషం .

8  '  నాడు పని మీదే ధ్యాస
       నేడు మనీ మీదే ఆశ        

9  . చాటుగా చెప్పేది కంప్లెయింట్ ,
     ఎదురుగా యిచ్చేది కాంప్లిమెంట్ .

10 . కనపడేది శాశ్వతం కాదు ఈ దృష్టికి ,
     శాశ్వతమైనది కనపడదు ఈ దృష్టికి .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( మళ్ళీ కలుసుకొందాం ) 

8 comments:

 1. Adbhutah. I particularly liked 3, 7 & 10

  ReplyDelete
 2. ఆలోచనలకు నిదానమే అమృతం ,
  ఆచరణకు ఆలస్యమే విషం

  చాలా చాలా బాగుంది

  ReplyDelete
  Replies
  1. నిజం అదే కనుక చాలా చాలా బాగుంటుంది .

   Delete
 3. ఈనాడు మందే మా తరం అంటున్న యువత .
  True

  ReplyDelete
 4. న్యూ నుడులన్నీ బాగున్నాయి సర్...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ధన్యవాదములు .

   Delete