ప్రేమంటే


                                                                                                                                            శర్మ జి ఎస్
ప్రేమికులారా ,

ఆటే ప్రేమించుకొంటున్నామంటూ కాలుగాలిన పిల్లుల్లా , నిప్పు తొక్కిన కోతుల్లా అటూ యిటూ తిరగకండి . 
అనవసరంగా అందఱి , కళ్ళలో పడకండి . నోళ్ళలో నానకండి . 

అసలు ప్రేమంటే ఏంటో తెలుసుకొండి .

తెలుసుకోవాలంటే మీరు వెంటనే క్రియేటివ్ కమర్షియల్ బ్యానరు నిర్మించిన " మళ్ళీ మళ్ళీ యిది రాని రోజు " చూడండి . 

చక్కటి , చిక్కటి ప్రేమ కధా చిత్రం . 

చాలా నాళ్ళైంది యింత మంచి చిత్రాన్ని చూసి .

అన్నీ అద్భుతంగా వున్నయి . అందరూ బాగా చేశారు . దర్శకుని ప్రతిభ బాగా కనపడ్తుంది . సంభాషణలు అమోఘం .

బ్రహ్మానందం లేకుండా మనసు పొదిన బ్రహ్మానందం ఈ చిత్రం .

తనువులు కలుసుకొంటేనే ప్రేమ అనుకొనే వారికి ఓ చక్కటి సమాధానమీ చిత్రం . 

                                                                                 *                  *                  *

1 comment:

  1. వాహ్...ఏం చెప్పారండి :-)

    ReplyDelete