ఈతి బాధలు - నీతి బోధలు


                                                                                                                                  సేకరణ : శర్మ జి ఎస్ నీతులు ఎవరు చెప్పినా వింటానికి బాగానే వుంటాయి . ఆచరణ విషయానికొస్తేనే అందుకోలేనంత దూరంలో వున్నట్లు అనిపిస్తాయి . 
ఈతి బాధలకు నీతి బోధలు అత్యవసరమైనవి . 
అందుకనే చాలా వరకు ఎక్కడికక్కడ అందరూ చెప్తూనే వున్నారు . విచిత్రమైన విషయమేమిటంటే వినే వారు తగ్గి పోయారు , ఆచరించే వారు అసలు కనపడటం లేదనే చెప్పుకోవాలి .

పాఠాలు కూడా పదే పదే చదివితేనే వస్తాయి కదా !


అయినా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే , పలుమార్లు చదవగా , చదవగా కొన్నైనా ఆచరణ అలవాటు చేయగల్గుతాయన్న సదుద్దేశంతోనే ఈ టపా . 

1. నదీ ప్రవాహం విస్తరించాలని ఒడ్డునే కోస్తుంది ఆ ఒడ్డుకే తెలియకుండా . అలాగే శత్రువులను బలహీన పరచాలి    వాళ్ళకు తెలియకుండానే . దెబ్బ తెలియకూడదు . 

2. ధర్మాల్లోకెల్లా ఉత్తమ ధర్మం నిజం చెప్పడం . 
   పాపాల్లోకెల్లా మహాపాపం అబధ్ధం చెప్పడం .

3. మృదువుగా మాట్లాడాలి 
   మృదువుగా వ్యవహారాన్ని చక్కబెట్టాలి 
   మృదువుగా హెచ్చరించాలి ( అవసరమైనప్పుడు )
   మృదుత్వాన్ని మించిన పదునైన ఆయుధం లేనే లేదు 
   ( కొన్ని సందర్భాలలో ).

4. తనకు ఉన్నంతలో పదుగురికీ పెట్టి తినేవాడు ,
   ఈ ఇహం లోను , ఆ పరంలోనూ గౌరవం పొందుతాడు .

5. సంపద - స్నేహ సంపద 
   ఈ రెడింటిలోనూ ఏది కావాలని అడిగితే 
   స్నేహమే కోరుకుంటారు విఙ్నులు .

6. ఙ్నానజ్యోతి మనసులోని చీకట్లనూ తొలగిస్తుంది .

7. జీవితం సముద్రమైనప్పుడు 
   చంచలమైన ఇంద్రియాలే నీళ్ళు 
   అఱి షడ్వర్గాలే మొసళ్ళు 
   ధిర్యమే తెప్ప .

8. క్రోధమే మానవుని పతనానికి తొలి మెట్టు 
   ఆ క్రోధం కారణంగానే 
   కార్తవీర్యార్జునుడు పరశురాముడి చేతిలో 
   రావణుడు రాముడి చేతిలో ఓడిపోయారు .

9. దేశానికి 
   మంచి జరిగినా  
   చెడు జరిగినా 
   పాలకుడిదే పూర్తి బాధ్యత .

10.అహింస - సత్యం - దయ - ఇంద్రియ నిగ్రహం 
   లాంటి వాటికి మించిన తపస్సు లేదు .

11.తీరని అప్పు 
   ఆరని నిప్పు 
   ఎల్ల వేళలా ప్రమాదమే .

12.నాయకుడనేవాడు 
   ముఖస్తుతికి లొంగకూడదు 
   పొగడ్తలతో దగ్గఱ కావాలనుకొనే వారిని 
   ఎల్లవేళలా దూరంగా వుంచాలి .ఈ భీష్మ నీతి బోధలు తెలుగు వన్స్ వెబ్ సైట్ నుంచి కె . బసంత్ ద్వారా వాట్సప్ లో చూడటం జరిగింది .  

                  *          *          *

No comments:

Post a Comment